Rollefigurar

Personene merket med * er historiske personer
KONGEN*

Kongen - Olav Haraldsson - er på veg tilbake til Norge for å ta tilbake landet som han måtte rømme fra to år tidligere. For å klare dette må han ta maktsenteret Trøndelag. Han tar vegen ned Verdalen og kjem til garden Sul. De bestemmer seg for å raste på garden den siste natta før slaget. Det blir et spesielt møte mellom kongen, hæren hans og gardsfolket på Sul.

TORGEIR FLEKK *

Bonden på garden Sul heter Torgeir Flekk. Han har latt heile huslyden døpe til kristendommen og sympatiserer med kongen.

GUDRID

Gudrid er konen til Torgeir Flekk. Flere år tidligere fødde hun et vanskapt barn. Gudrid velger å sette barnet ut i skogen - en såkalt utburd. Dette var stor synd etter Olav Haraldsson sin lov: Kristenretten. Gudrid er også i slekt med en av bondeførerne i Inntrøndelag, Torgeir fra Kvistad, som er imot kongen. Gudrid støtter leiderne i bondehæren som ikke vil la seg undertrykkes i et nytt kongestyre.

GUDRUN

Gudrun er dotter på garden Sul. Den opprivande hendinga med utburden har gjeve henne eit følsomt sinn og ho vert redd og får rier når folk kranglar og stridast. Fordi foreldra ofte kranglar, held ho seg mest til Grima og Gamal-Jostein. Dei gamle fortel historiene frå gammaltida og lærer henne heidenske songar og leikar for å gje Gudrun andre tankar.

SØNENE PÅ SUL

Jostein og Einar er flotte, unge menn som vil slåss for ære, kvinner og makt. Dei er fostra av far sin til å bli gode bønder, men dei lengtar òg etter å bli med i Olav sin hær for å teste manndomen og bevise styrken sin.

GAMAL-JOSTEIN

Gamal-Jostein er far til Torgeir Flekk og er ein sentral og respektert skikkelse på garden Sul. Sjølv om han er blind og lite i stand til å arbeide, står han for ro og stabilitet i ei uroleg brytningstid, og er den som Gudrun ofte søker trøst hos. Han har lite til overs for nykongen, og saman med Grima står han for gammaltida med røtene i dei førkristne, norrøne skikkane.

 

GRIMA

Grima er ei tenestekvinne på garden og tek seg mykje av Gudrun. Ho har vore som ei mor for henne.

TORGEIR FRÅ KVISTAD *

Torgeir fra Kvistad er gift med søstera til Gudrid. Han har tidligere stått på Olav Haraldsson sin side, men har brytt alliansen og vil nå kjempe med bondehæren mot Olav Haraldsson. Han forsøker å overtyde svogeren, Torgeir Flekk, om å gjøre det same, men lykkast ikkje.

HALLE

Halle er sonen til Kvistadbonden.

HELGA

Helga er ei tenestejente med eit godt auge til Einar, sonen på garden. Ho er frisk, frekk, lysten på livet og rapp i kjeften. Saman med dei andre jentene passar ho på Gudrun når ho vert kjenslevàr og lei seg.

HARALD KONGSBROR

Harald kongsbror er den yngre halvbroren til Olav Haraldsson og eit potensielt kongsemne etter Olav sin død. Han vart seinare konge under namnet Harald Hardråde.

TORMOD KOLBRUNARSKALD

Kolbrunarskalden er islending og hirdskald, ein diktar som følgjer Olav Digre og hæren hans. Han kjem til Sul som speidar for å finne ut om garden kan eigne seg som natterast for hæren.

ARNLJOT GELLINE *

Han er ein svensk fredlaus kjempe og krigar som kjem til Sul for å by Olav si hjelp.

FROSTE

Froste er ein av Olav sine menn som er trufast mot kongen sin, men som liker å synge og danse når det er villige jenter i nærleiken.

GARDSFOLK, HÆRMENN M.FL.

Prestar, gardsfolk, hærmenn og barn utgjer til saman nesten 200 statistar, og er dei som held stykket saman. Fleire av amatørrollene er store og til dels krevjande i seg sjølve.