Prosjekter, planer og rapporter

Sluttrapport formidlingsarena Stiklestad

Vi er opptatt av å utvikle Stiklestad som verdifullt og relevant symbolsted, formidlingsarena og møteplass for nye tusen år!
Derfor ønsker vi å lage en helhetlig plan for slagstedet og symbolstedet Stiklestad med fokus på historiene som alle besøkende skal oppleve når de kommer hit.

Viktige deler er plassering og bygningsmessig utforming av ny hovedutstilling, oppgradering av eksisterende hovedbygg og utforming av stiene mellom de ulike formidlingsstedene på Stiklestad.

Utviklingsplan SNK “Der fortellinger møtes”

Utviklingsplan SNK 2021-2024: “Der fortellinger møtes”

Stiklestad Nasjonale Kultursenter skal ha et bevisst og aktivt forhold til sitt samfunnsoppdrag. I utviklingsplanen “Der fortellinger møtes” har SNK laget museumsplattform som inneholder vår visjon, våre verdier og essensen av vår felles museumsforståelse og ambisjoner som samfunnsaktør. Dette er fundamentet for hele vår virksomhet.

Plattformen bør leses i sin helhet, men her er essensen:

SNK skal bidra til møter mellom mennesker og fortellinger som inspirerer til samtale, refleksjon og samfunnsengasjement. På denne måten skal SNK være et museum som bidrar til livskraftig demokrati.