Olsokdagene på Stiklestad

Velkommen til Olsokdagene på Stiklestad 26. - 31. juli 2022. Her kan du oppleve tett festivalstemning i historiske omgivelser.

Velkommen til Olsokdagene på Stiklestad 26.- 31. juli 2022. Her kan du oppleve festivalstemning i historiske omgivelser.

Lokale og anerkjente artister, interessante foredragsholdere og et spennende samtaleprogram er noe av det man kan oppleve under årets olsokdager. I tillegg vil vi bruke anledningen til å sette ekstra søkelys på Talerstolen Stiklestad, vår mangeårige satsing for å utvikle Stiklestad som en arena for bred samfunnsdialog. 
Frivillige Olsokdagene på Stiklestad