Talerstolpass

Vi kjører pakketilbud på hele talerstolprogrammet til 600kr Kjøper du talerstolpass får du inngang til alle talerstolprogrammene under Olsok. Se…

SIVERTSEN PROJECT

Thor Sivertsen / Mats Sivertsen / Rasmus Sivertsen 19.05 – 08.07 Leidangsgalleriet, Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Hvor er Olav - Norge for tusen år siden

1017

Kong Olav Haraldsson oppholder seg i Ranrike (nå Bohuslän) og stevner bøndene til et ting der. Han tar makten i den nordre delen av Bohuslän og innsetter storbonden Brynjulv Ulvalde som kongens lendmann og gir ham storgården Vettaland som gjenytelse.