Jul på Stiklestad

Jul er ingen sesong - det er en følelse. På Stiklestad vil du finne den god varme og tradisjonsrike julefølelsen.

Utstilling med Gruppe Spekter

Velkommen til utstillingsåpning med Sigmund Schjelderup Pedersen / Lorents Aage Nagelhus / Roald Stevik / Bjørn Bratsberg / Lars Petter…
Hvor er Olav - Norge for tusen år siden

1017

Kong Olav Haraldsson oppholder seg i Ranrike (nå Bohuslän) og stevner bøndene til et ting der. Han tar makten i den nordre delen av Bohuslän og innsetter storbonden Brynjulv Ulvalde som kongens lendmann og gir ham storgården Vettaland som gjenytelse.