Jernutvinning på Stiklestad

Kulturminnedagene 2017 blir markert med fokus på jernutvinning. I perioden 14.-17.september byr vi på familiedag, miniseminar samt demonstrasjon av jernutvinning.

Jul Igjen

Velkommen til vårt julearrangement 9. desember og 10. desember
Hvor er Olav - Norge for tusen år siden

1017

Kong Olav Haraldsson oppholder seg i Ranrike (nå Bohuslän) og stevner bøndene til et ting der. Han tar makten i den nordre delen av Bohuslän og innsetter storbonden Brynjulv Ulvalde som kongens lendmann og gir ham storgården Vettaland som gjenytelse.