Stiklestadkortet 2019

Kjøp Stiklestadkortet 2019 nå -få gratis inngang på Jul Igjen 8. og 9. desember! Medlemmer av COOP Midt-Norge får kr.…
Hvor er Olav - Norge for tusen år siden

1017

Kong Olav Haraldsson oppholder seg i Ranrike (nå Bohuslän) og stevner bøndene til et ting der. Han tar makten i den nordre delen av Bohuslän og innsetter storbonden Brynjulv Ulvalde som kongens lendmann og gir ham storgården Vettaland som gjenytelse.