Stiklestadsommer åpner!

Lørdag 23.juni åpner sommersesongen på Stiklestad! Middelaldergården Stiklastadir er åpen fra kl 11, og kl 12 er det premiere på…

Cornelisaften

22. juni ønsker vi velkommen til feiring av midtsommeren med musikk av Cornelis Vreeswijk!
Hvor er Olav - Norge for tusen år siden

1017

Kong Olav Haraldsson oppholder seg i Ranrike (nå Bohuslän) og stevner bøndene til et ting der. Han tar makten i den nordre delen av Bohuslän og innsetter storbonden Brynjulv Ulvalde som kongens lendmann og gir ham storgården Vettaland som gjenytelse.