SMIL – om du tør….

Torsdag 26. oktober kl. 19-22 inviterer vi til en gratis ungdomsskolekveld på Stiklestad med vandring i mørket og aktiviteter i…

Jubileumsaften

Lørdag 28. oktober kl. 1900 inviterer vi til «Jubileumsaften» med Stiklestadminner, sang, musikk, tekst og humor
Hvor er Olav - Norge for tusen år siden

1017

Kong Olav Haraldsson oppholder seg i Ranrike (nå Bohuslän) og stevner bøndene til et ting der. Han tar makten i den nordre delen av Bohuslän og innsetter storbonden Brynjulv Ulvalde som kongens lendmann og gir ham storgården Vettaland som gjenytelse.