Eindride er årets konge

Eindride Eidsvold blir årets konge i «Spelet om Heilag Olav». – Eindride er en utrolig nyansert og flott skuespiller som…

Stiklestadsommer for barn

Vi tilbyr barn som er født i 2011 eller tidligere en helt spesiell sommeropplevelse her på Stiklestad. Vandreteater og liv…
Hvor er Olav - Norge for tusen år siden

1017

Kong Olav Haraldsson oppholder seg i Ranrike (nå Bohuslän) og stevner bøndene til et ting der. Han tar makten i den nordre delen av Bohuslän og innsetter storbonden Brynjulv Ulvalde som kongens lendmann og gir ham storgården Vettaland som gjenytelse.