Om oss

Stiklestad Nasjonale Kultursenter sin viktigste oppgave er formidlingen av olavsarven – historien om Olav Haraldsson, senere kalt Olav den hellige, som falt i slaget på Stiklestad i 1030.

Slaget på Stiklestad i 1030 fikk dramatiske konsekvenser for norsk historie og samfunnsutvikling. Etter dette året skulle det aldri igjen stilles spørsmålstegn ved Norge som rike.

Olavsarven ble det viktigste materialet i norsk nasjonsbygging både i middelalderen og i nyere tid, og var på samme måte det avgjørende grunnlaget for byggingen av den norske kirkeorganisasjonen. Olavs martyrøks er sentrale symboler både i Riksvåpenet og i Den norske kirkes våpen.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS (SNK) ble opprettet ved stortingsvedtak i 1995 med hovedformål å formidle politiske, kulturelle og åndelig dimensjoner ved olavsarven.

Denne formidlingen skjer gjennom helårlig virksomhet med utstillinger, seminarer, foredrag, forestillinger, skoleprogrammer og ikke minst under Olsokdagene på Stiklestad, der Spelet om Heilag Olav er det absolutte høydepunktet. Et stort frivillighetsapparat på nærmere 700 personer deltar hvert år under gjennomføringen av Olsokdagene og Spelet, som nå har vært vist årlig siden 1954.

I tillegg til formidling av olavsarven inngår både kulturhusvirksomhet og drift av et stort folkemuseumsområde med 30 antikvariske bygninger i kultursenterets virksomhet.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter er organisert som et aksjeselskap hvor Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune eier 50 prosent av aksjene hver.

Siden 2004 har Stiklestad Nasjonale Kultursenter ansvar for drift av konsolidert museum i søndre del av Nord-Trøndelag, som i tillegg til virksomheten på Stiklestad består av Egge museum, Stjørdal museum, Levanger Fotomuseum og Nils Aas Kunstverksted.

Scandic Stiklestad (Stiklestad Hotell AS (SH)) er bygd som en integrert del av kulturhuset på Stiklestad, og driftsselskapet er et heleid datterselskap av Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS.

For å se likestillingsredegjørelse:

Andre avdelinger i SNK

Samarbeidspartnere