Olsokdagene på Stiklestad 2020

Fra åpningen av Olsokdagene på Stiklestad 2019

Det blir et bredt og variert talerstol- og konsertprogram under Olsokdagene på Stiklestad i år også, selv om annerledessommeren vil sette preg på årets festival.

Lokale og anerkjente artister, interessante foredragsholdere og et spennende samtaleprogram er noe av det man kan oppleve under årets olsokdager. Selv om det ikke blir noen oppsetning av Spelet om Heilag Olav, vil arven fra spelet være godt synlig i flere programposter. I tillegg vil SNK bruke anledningen til å sette ekstra søkelys på Talerstolen Stiklestad, vår mangeårige satsing for å utvikle Stiklestad som en arena for bred samfunnsdialog. Årets festival vil i tillegg preges av en stor digital satsning, der alle foredrag og samtaler vil bli streamet. 

Tema for årets festival er EKSTREM. Temaet ble bestemt før Korona-pandemien og de siste hendelsene i USA ga det en uhyggelig forsterket relevans. Ordet ekstrem brukes for å beskrive det ytterliggående, noe som befinner seg på kanten av hva vi anser som mulig og/eller ønskelig. Noen assosierer det med noe rent negativt, andre synes ordet har en spennende dobbelthet. På samfunnsnivå knyttes begrepet gjerne til ytterliggående politikk: ekstremisme. Olav Haraldsson har flere ganger blitt omtalt som ekstrem, både i sin maktbruk og sin religiøse overbevisning. I dag ser vi at ordet dukker opp i stadig nye sammenhenger: ekstremvær, ekstremsport, ekstremdiett, osv. Under årets olsokdager ønsker vi å spørre: Hva gjør det ekstreme med oss som enkeltmennesker og samfunn? Har det ekstreme alltid vært en del av verden? Er verden mer ekstrem nå enn før? Og: hvem har egentlig definisjonsrett på hva som er ekstremt?

Årets stiklestadprofil er Petter «Uteligger» Nyquist. Gjennom sine tv-programmer har han gjennom flere år vist en unik evne til å løfte frem samfunnsstemmer som vanligvis ikke blir hørt. Hans fokus på å medmenneskelighet, menneskeverd, innlevelse og samtale gjør at han formidler ekstreme livshistorier på en måte som bygger både forståelse og broer. Han går også selv til ekstreme steg for å skape disse menneskemøtene. Under olsokdagene får publikum møte Petter i to programposter, ett foredrag og ett samtaleprogram.

Årets olsokkunstner er Finn Graff. Gjennom sitt kunstnerskap, spesielt som avistegner, har han i en årrekke vært en av landets fremste og best kjente samfunnsdebattanter. Hans strek evner å fortette og formidle sentrale samfunnsspørsmål, samtidig som han bidrar til debatt og dialog. Han er en uredd stemme som viser at kunst både kan ha høy egenverdi og være et verdifullt bidrag til samfunnsdialogen.

Årets konserter bærer preg av lokal tilhørighet, men høy kvalitet. Vi får blant annet møte søstrene Line og Marte Hallem i konserten “Dramaqueens”, Runa Hestad Jenssen og Kjetil Støa synger sanger fra spelet i en unik intimkonsert i Stiklestad kirke, P.A. Røstads orkester byr opp til gammeldanskonsert, mens årets medspillere, Ole Anton og Karen Ingeborg Moe fyller Borggården med sine talentfulle evner. Den tradisjonelle visekvelden til Verdal teaterlag er også en del av årets konsertprogram.

Temaet EKSTREM utgjør også den røde tråden i festivalens øvrige talerstolprogram. I ”Å leve med det ekstreme – en samtale med Edith Notowicz og John Arne Moen” møter Norges siste Auschwitz-overlevende sjefsredaktøren i Trønder-Avisa. Foredraget “Den ekstreme Hamsun” med Alvhild Dvergsdal er et samarbeid med Hamsunsenteret med utgangspunkt i frigjøringsjubileet og 100-årsjubileet for at Knut Hamsun fikk Nobels litteraturpris. Samtalen “Ekstreme historier på museum – hvordan og hvorfor?” med Ingeborg Hjorth (Falstadsenteret) og Jon Olav Hove (NTNU) arrangeres sammen med Falstadsenteret. “Olsoksamtalen 2020: Ikke min kirke? Makt, fordømmelse og utenforskap i kirken” med biskop Herborg Finnset m.fl. er et samarbeid med Nidaros biskop. 

I tillegg samarbeider SNK med ROS-rådgivning for spiseforstyrrelser om en spesialepisode av podcasten ”UFORSTYRRA Spesialepisode: Ekstremkontroll på livet?». Robert Nyheim-Jomisko (doktorgrad i tverrfaglige kulturstudier) bidrar med foredraget ”Klima og rasisme”, mens Heidi Anett Øvergård Beistad (SNK) tar for seg temaet ”Hva er EGENTLIG olavsarven? Tusen år med ekstremt engasjement”.

Flere av årets nye utstillinger bidrar også til talerstolprogrammet: “Vindusfortellinger. Lokale opplevelser av annerledesvåren”, ”Ungdommens talerstol 2020: Stiklestadsteinene” og fotoutstillingen “The Gatekeeper” av og med Lene Marie Fossen.

Olsokdagene på Stiklestad 2020 åpnes av Knut Olav Åmås, direktør for Fritt Ord.

Vi forholder oss til de enhver tids gjeldende smittevernregler og har dermed en makskapasitet i borggården på 200 stk.

Billetter til de ulike arrangementene kan kjøpes på nett eller i resepsjonen på Stiklestad.

Talerstolen Stiklestad støttes av Sparebank 1 SMN, NTE og Trønder-Avisa.

ÅRETS PROGRAM:

FREDAG 24. JULI

17.00 Åpning av Olsokdagene 2020: Offisiell åpning ved Knut Olav Åmås. Å leve med det ekstreme. En samtale med Edith Notowicz og John Arne Moen. Kunstnerisk innslag med Hildur Norum og årets medspillere. Stiklestad kirke og Facebook og Trønder-Avisas nettsider

18.00 Åpning av olsokutstillingen med olsokkunstner Finn Graff Leidangsgalleriet og Facebook og Trønder-Avisas nettsider

Utstillingen The Gatekeeper av og med Lene Marie Fossen åpner. Blackbox

19.00 og 21.30 Visekveld. Arr. i samarbeid med Verdal Teaterlag. Borggården

LØRDAG 25. JULI

13 – 17 Afternoon Tea i Molåna kafé

14.00 Ekstreme ytterpunkter. Foredrag med Stiklestadprofilen 2020 Petter Nyquist. Borggården og Facebook og Trønder-Avisas nettsider

16.00 Slipp av podcasten Uforstyrra Spesialepisode: Ekstremkontroll på livet? med Ingrid Marvin og Elin Heitman fra ROS Rådgiving om spiseforstyrrelser. Facebook og Trønder-Avisas nettsider

19.00 Spel-minner. Vi ser tilbake på tidligere produksjoner av Spelet om Heilag Olav. Filmvisning i auditoriet

20.00 Dramaqueens Konsert med Marte Hallem, Line Hallem og musikere. Borggården

SØNDAG 26. JULI

13 – 17 Afternoon Tea i Molåna kafé

14.00 Samtale med Stiklestadprofilen 2020 Petter Nyquist og Gro Anita Sakstad Borggården og Facebook og Trønder-Avisas nettsider

16.00 Hva er EGENTLIG olavsarven? Tusen år med ekstremt engasjement. Foredrag med Heidi Anett Øvergård Beistad. Auditoriet og Facebook og Trønder-Avisas nettsider

19.00 Spel-minner. Vi ser tilbake på tidligere produksjoner av Spelet om Heilag Olav. Filmvisning i auditoriet

20.00 Gammeldanskonsert. Tradisjonsmusikk med P.A. Røstads Orkester. Borggården

MANDAG 27. JULI

16.00 Ekstreme historier på museum – hvordan og hvorfor? Samtale med Ingeborg Hjorth og Jon Olav Hove. Samarbeid med Falstadsenteret. Auditoriet og Facebook og Trønder-Avisas nettsider

20.00 Konsert med årets medspillere Ole Anton Moe, Karen Ingeborg Moe og musiker. Borggården.

TIRSDAG 28. JULI

10.00 Pilegrim på to hjul med formidler Lars Børre Hallem. Oppmøte ved kulturhuset.

15.00 Den ekstreme Hamsun Foredrag med Alvhild Dvergsdal. Samarbeid med Hamsunsenteret. Facebook og Trønder-Avisas nettsider

17.00 Klima og rasisme Foredrag med Robert Nyheim-Jomisko. Facebook og Trønder-Avisas nettsider

19.00 Spel-minner. Vi ser tilbake på tidligere produksjoner av Spelet om Heilag Olav. Filmvisning i auditoriet

21.00 Olavsvake. Konsert med musikk av Paul Okkenhaug fra Spelet om Heilag Olav og orgelkomposisjoner. Solister: Kjetil Støa og Runa Hestad Jenssen. Stiklestad kirke

ONSDAG 29. JULI

14.00 Olsokhøymesse Arr. Den norske kirke

16.00 Olsoksamtalen 2020 Ikke min kirke? Makt, fordømmelse og utenforskap i kirken. Med biskop Herborg Finnset, Håvard J. Nilsen og Christine J. Andreassen. Samarbeid med Nidaros biskop. Stiklestad kirke og Facebook og Trønder-Avisas nettsider

17.00 Barnas olsokkafé med Klaus & Klara. For hele familien, med Hildur Norum, Arnstein Langåssve og musiker. Borggården

18.30 Olsokbål: 10 år til Nasjonaljubileet 2030 Norge i tusen år. Blomsterkorset

19.30 Spel-minner. Vi ser tilbake på tidligere produksjoner av Spelet om Heilag Olav. Filmvisning i auditoriet

Del på Facebook