Petter “Uteligger” er årets stiklestadprofil

Talerstolprogrammet for festivalen Olsokdagene på Stiklestad er nå klart og vi er svært glade for å presentere Petter «Uteligger» Nyquist som årets stiklestadprofil.

Petter Nyquist
Petter Nyquist. Foto: Kilian Munch.

Annerledessommeren setter sitt preg på Olsokdagene på Stiklestad 2020. Selv om det ikke blir noen oppsetning av Spelet om Heilag Olav, vil arven fra spelet være godt synlig i flere programposter. I tillegg vil SNK bruke anledningen til å sette ekstra søkelys på Talerstolen Stiklestad, vår mangeårige satsning for å utvikle Stiklestad som en arena for bred samfunnsdialog. Årets festival vil i tillegg preges av en stor digital satsning.

Tema for årets festival er EKSTREM. Temaet ble bestemt før Korona-pandemien og situasjonen i USA ga det en uhyggelig forsterket relevans. Ordet ekstrem brukes for å beskrive det ytterliggående, noe som befinner seg på kanten av hva vi anser som mulig og/eller ønskelig. Noen assosierer det med noe rent negativt, andre synes ordet har en spennende dobbelthet. På samfunnsnivå knyttes begrepet gjerne til ytterliggående politikk: ekstremisme. Olav Haraldsson har flere ganger blitt omtalt som ekstrem, både i sin maktbruk og sin religiøse overbevisning. I dag ser vi at ordet dukker opp i stadig nye sammenhenger: ekstremvær, ekstremsport, ekstremdiett, osv. Under årets olsokdager ønsker vi å spørre: Hva gjør det ekstreme med oss som enkeltmennesker og samfunn? Har det ekstreme alltid vært en del av verden? Er verden mer ekstrem nå enn før? Og: hvem har egentlig definisjonsrett på hva som er ekstremt?

Årets stiklestadprofil er Petter «Uteligger» Nyquist. Gjennom sine tv-programmer har han gjennom flere år vist en unik evne til å løfte frem samfunnsstemmer som vanligvis ikke blir hørt. Hans fokus på å medmenneskelighet, menneskeverd, innlevelse og samtale gjør at han formidler ekstreme livshistorier på en måte som bygger både forståelse og broer. Han går også selv til ekstreme steg for å skape disse menneskemøtene. Under olsokdagene får publikum møte Petter i to programposter, ett foredrag og ett samtaleprogram.
– Jeg setter stor pris på å bli spurt om å være årets stiklestadprofil! Temaet for årets olsokdager, ekstrem, er et tema jeg kan relatere meg til på mange måter, og jeg ser fram til å besøke stedet Stiklestad og møte publikum der både alene og i samtale med Gro Anita, sier Petter Nyquist.

– Vi er svært glade for at Petter Nyquist har takket ja til å være årets stiklestadprofil» sier direktør ved SNK Anne Marit Mevassvik.

– Hans talent for å skape samtaler som beriker både den han snakker med og de som hører på, bør være en inspirasjon for oss alle. Nettopp derfor har vi også valgt å gjøre en ny vri på årets samtale med stiklestadprofilen: istedenfor at han blir intervjuet spurte vi Petter hvem han kunne ønske seg å løfte frem, og snakke med, på talerstolen Stiklestad. Petter ble veldig glad for utfordringen og har valgt å invitere med seg Gro Anita Sakstad, som han ble kjent med gjennom seriene Petter uteligger og En ny sjanse. Jeg gleder meg stort til å se og høre de to sammen på Stiklestad.

Årets olsokkunstner er Finn Graff. Gjennom sitt kunstnerskap, spesielt som avistegner, har han i en årrekke vært en av landets fremste og best kjente samfunnsdebattanter. Hans strek evner å fortette og formidle sentrale samfunnsspørsmål, samtidig som han bidrar til debatt og dialog. Han er en uredd stemme som viser at kunst både kan ha høy egenverdi og være et verdifullt bidrag til samfunnsdialogen.

Temaet EKSTREM utgjør også den røde tråden i festivalens øvrige talerstolprogram. I ”Å leve med det ekstreme – en samtale med Edith Notowicz og John Arne Moen” møter Norges siste Auschwitz-overlevende sjefsredaktøren i Trønder-Avisa. Foredraget “Den ekstreme Hamsun” med Alvhild Dvergsdal er et samarbeid med Hamsunsenteret med utgangspunkt i frigjøringsjubileet og 100-årsjubileet for at Knut Hamsun fikk Nobels litteraturpris. Samtalen “Ekstreme historier på museum – hvordan og hvorfor?” med Ingeborg Hjorth (Falstadsenteret) og Jon Olav Hove (NTNU) arrangeres sammen med Falstadsenteret. “Olsoksamtalen 2020: Ikke min kirke? Makt, fordømmelse og utenforskap i kirken” med biskop Herborg Finnset m.fl. er et samarbeid med Nidaros biskop. I tillegg samarbeider SNK med ROS-rådgivning for spiseforstyrrelser om en spesialepisode av podcasten ”UFORSTYRRA Spesialepisode: Ekstremkontroll på livet?». Robert Nyheim-Jomisko (doktorgrad i tverrfaglige kulturstudier) bidrar med foredraget ”Klima og rasisme”, mens Heidi Anett Øvergård Beistad (SNK) tar for seg temaet ”Hva er EGENTLIG olavsarven? Tusen år med ekstremt engasjement”.

Flere av årets nye utstillinger bidrar også til talerstolprogrammet: “Vindusfortellinger. Lokale opplevelser av annerledesvåren”, ”Ungdommens talerstol 2020: Stiklestadsteinene” og fotoutstillingen “The Gatekeeper” av og med Lene Marie Fossen.

Olsokdagene på Stiklestad 2020 åpnes av Knut Olav Åmås, direktør for Fritt Ord.

– Korona-krisen har utfordret oss som museum til å jobbe mer aktivt med digital formidling enn tidligere, sier direktør ved SNK Anne Marit Mevassvik. For Olsokdagenes del vil det blant annet  bety at alle postene på talerstolprogrammet vil bli streamet både på SNKs egne facebooksider og på Trønder-Avisas nettsider. 

Vi forholder oss til de enhver tids gjeldende smittevernregler og har dermed en makskapasitet i borggården på 200 stk.

Billetter til de ulike arrangementene blir lagt ut fortløpende og mer informasjon om de ulike arrangementene kommer etter hvert.

Del på Facebook