Årets Stiklestadprofil er Jørgen Watne Frydnes!

Jørgen Watne Frydnes

Foto: Paul Patrick Borhaug

Vi er glade og stolte over å endelig offentliggjøre at Jørgen Watne Frydnes er årets Stiklestadprofil!  Samtidig offentliggjør vi at temaet for Olsokdagene 2022 er FRI.

Årets tema FRI, og spesielt ønsket om å rette søkelys mot ytringsfrihet og dialog som demokratiske bærebjelker, er bakteppet for at Jørgen Watne Frydnes er årets Stiklestadprofil.

Watne Frydnes har siden 2011 vært daglig leder på Utøya, en jobb som har gitt ham tilnavnet «Demokrativaktmesteren» og som gjorde at han i 2021 fikk tildelt Fritt Ords honnørpris. Styreleder i Fritt Ord, Grete Brochmann, uttalte da: «Jørgen Watne Frydnes har spilt en avgjørende rolle for resultatene til at det nye Utøya i dag er et av Norges viktigste lærings- og debattsteder». I tillegg er han styremedlem i Den norske Helsingforskomitéen, som arbeider internasjonalt for at menneskerettigheter skal respekteres og omsettes i praksis, og han er tidligere styremedlem i Leger uten grenser. I 2020 ble han også, som den yngste noensinne, utpekt som fast medlem i Den norske nobelkomitéen.

Watne Frydnes sine ulike roller og brede erfaring viser et engasjement og en kunnskap knyttet til årets tema som er like inspirerende som det er imponerende. Gjennom sitt mangeårige arbeid på Utøya har han i tillegg en kompetanse med særskilt relevans for Stiklestad: hvordan et komplekst, symbolsterkt sted kan forvaltes i demokratiets tjeneste. Vi er derfor enormt glade for at han har takket ja til å være årets Stiklestadprofil!

Jørgen Watne Frydnes sier selv følgende om å skulle fylle rollen som årets Stiklestadprofil:

– Det er stor ære å bli spurt om å være årets Stiklestadprofil. Årets tema er høyaktuelt, både nasjonalt og internasjonalt. Ytringsfrihet og dialog er forutsetninger for demokrati og fredelige samfunn. Men hvor god dialog kan løse konflikter, kan dårlig dialog skape dem. Jeg ser derfor virkelig frem til å besøke Stiklestad og sammen med publikum snakke om særdeles viktige tema i vår tid.

Årets tema

Temaet for Olsokdagene 2022 er som nevnt innledningsvis FRI. Temaet er valgt av fire grunner. Det første er SNKs arbeid med Nasjonaljubileet 2030. En sentral del av dette er en jubileumsstafett frem mot 2030 som involverer hele landet og hvor hvert år har et eget tema. Temaet for jubileumsstafetten i 2022 er FOLKESTYRE, og FRI er vår vinkling på det. Den andre og tredje grunnen til temavalget er to nasjonale markeringer i 2022 som SNK selvsagt skal bidra til: Frivillighetens år og Skeivt kulturår. Videre har SNK en utviklingsplan «Der fortellinger møtes», som slår vi fast at vår overordnede ambisjon er å bidra til et livskraftig demokrati. Sosial bærekraft, ytringsfrihet og ytringsmangfold står derfor svært sentralt i vårt arbeid.

Temaet ble valgt i høst, men har fått en uhyggelig forsterket relevans med Russlands invasjon av Ukraina. Krigen i vårt eget nabolag er en brutal påminnelse om at frihet og demokrati aldri kan tas for gitt – og at å snakke om frihet også handler om å snakke om ufrihet. Under Olsokdagene 2022 vil vi derfor nærme oss temaet FRI i fortid, nåtid og fremtid og i alt fra de store samfunnstemaene til de nære og personlige spørsmålene.

Årets Olsokdager vil foregå fra 26. – 31.juli. Det vil bli et mangfoldig program, hvor vi tror både nye og gamle besøkende vil finne noe å glede seg over. Spesielt gledelig er det selvsagt at vi etter to år med pandemiavlysninger, endelig igjen kan ønske velkommen til Spelet om Heilag Olav! Vi kommer til å slippe flere nyheter utover våren, og ser veldig frem til meningsfylte og minnerike opplevelser under Olsokdagene 2022.

Siste års Stiklestadprofiler:

2021    Ella Marie Hætta Isaksen
2020    Petter «Uteligger» Nyquist
2019    Else Kåss Furuseth
2018    Jens Stoltenberg

Del på Facebook