Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR får nasjonal komité

Barne- og familiedepartementet, ved Barne- og familieminister Kjersti Toppe, kunngjorde 20.03.2023 opprettelsen av Nasjonal komité for Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR.

Den nyopprettede komitéen skal jobbe på overordnet strategisk nivå, behandle og fatte vedtak for Nasjonaljubileet 2030, samt være ambassadører, døråpnere og bidra til forankring av jubileet i de sektorer og nettverk de representerer. Den nasjonale komitéen er viktig for å vise fram og sikre en tydelig og nasjonal forankring av Nasjonaljubileet, i tråd med jubileumsplattformen.

Komitéen består av:
• Stortingspresident Masud Gharakhani, leder
• Sametingspresident Silje Karine Muotka
• Styreleder ved Museene Arven Gunnar Bovim
• Den norske kirkes ved preses Olav Fykse Tveit
• Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn ved generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys
• KS – kommunenes interesseorganisasjon ved styreleder Gunn Marit Helgesen
• Universitets- og høgskolerådets ved styreleder Sunniva Whittaker
• Nasjonalbiblioteket ved nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre
• Landsrådet for norske barn- og ungdomsorganisasjoner ved styreleder Magrete Bjørge Katanasho
• Øystein Ekroll, arkeolog (oppnevnt av departementet)

Jubileumssekretariatet er glade og stolte over at en nasjonal komité er på plass. Dette er en stor dag i Museene Arven og Stiklestad Nasjonale Kultursenter sitt mangeårige arbeid med Nasjonaljubileet 2030. Vi ser fram til å videreutvikle Nasjonaljubileet sammen med komitéen.

Les mer om Nasjonaljubileet 2030 på norgeitusenaar.no 

Les mer om kunngjøringen av nasjonal komité for Nasjonaljubileet 2030 på Barne- og familiedepartementets egne nyhetssider

Del på Facebook