Berg Eiendom Levanger AS kjøper Stiklestad Hotell Eiendom AS. Overdragelsen av eierskap vil ikke påvirke driften av hotell og restaurant.

Berg Eiendom Levanger AS kjøper Stiklestad Hotell Eiendom AS. Overdragelsen av eierskap vil ikke påvirke driften av hotell og restaurant.

Les hele pressemeldingen her:

Berg Eiendom Levanger AS har inngått avtale om kjøp av Stiklestad Hotell Eiendom AS (SHE), eier av bygningsmassen som huser Stiklestad Hotell AS (SH). SHE ble etablert i 2006 for å bygge hotell i tilknytning til Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK). Opprinnelige eiere har i noe tid ønsket å selge, etter å ha lyktes med sitt ønske om å realisere et velrenommert hotell tilknyttet SNK, og har i dag inngått avtale med Berg Eiendom Levanger AS om kjøp av alle aksjer i eiendomsselskapet.
De som til nå har vært eiere av SHE gikk i sin tid sammen for å få finansiert og realisert hotellet for å bidra til en positiv utvikling av aktiviteten generelt på Stiklestad. Når hotellet nå er godt etablert finner selgerne det naturlig å overlate hotellet til ny eier for å drifte og utvikle konseptet videre.

«Realiseringen av hotellet på Stiklestad kom blant annet gjennom et stort engasjement fra Kåre Hynne, Grande Eiendom Holding AS, og det har vært et godt samarbeid med SHE i alle år. Nå ser vi veldig frem til å samarbeide med Berg Eiendom Levanger», sier Bjørg Aase Aksnes, direktør på Stiklestad Hotell AS. «Når dagens eier ønsket å selge har vi vært opptatt av at det fremdeles skal være en lokal eier av våre lokaler. Med Berg Eiendom levanger har vi fått en eier som deler våre verdier og ambisjoner, og som er lokalt forankret.»

«SH er opptatt av å være til stede for våre gjester og besøkende i dag, frem mot 2030 og også etter det. Da er vi avhengig av en god relasjon med byggeier, og vi har stor tro på at Berg Eiendom vil hjelpe oss å ta vare på og videreutvikle Stiklestad Hotell AS,» sier Aksnes.

Overdragelsen av eierskap vil ikke påvirke driften av hotell og restaurant. «VI fortsetter vår drift av Stiklestad Hotell akkurat som tidligere og gjestene vil ikke merke noen forskjell», sier Aksnes. «Men hvem vet, kanskje skal vi sammen med Berg Eiendom Levanger se på videre utviklingsmuligheter for hotellet i årene framover?»

Styreleder Arild Berg i Berg Eiendom Levanger AS uttaler følgende etter at kjøpet nå er gjennomført: «Vi gleder oss over at handelen har gått i orden. SH går godt, og er et veldrevet hotell. Vi ser fram til samarbeidet med hotellet og selvsagt med Museene Arven. Men jeg vil også benytte anledningen til å berømme de som gjorde at det ble hotell her i 2006. Etableringen av hotellet har vært viktig for Stiklestad og Innherred, og vil også være det fremover.»

Om Stiklestad Hotell AS og Stiklestad Hotell Eiendom AS:

Stiklestad Hotell er bygd som en integrert del av kulturhuset på Stiklestad, driftsselskapet er et heleid datterselskap av Museene Arven. Hotellet er med sine 57 rom et av de større hotell på Innherred og ble åpnet i 2007. SH har en franchiseavtale med Scandic Hotels AS, og driver virksomheten under markedsnavnet Scandic Stiklestad. SH leier bygningsmasse
(hotelleiendommen og lokaler i kulturhuset) og driver hotell, møteromsutleie og restaurant på Stiklestad.

Stiftelsen Sparebank1 SMN Utvikling, Utstillingsplassen AS, Grande Eiendom Holding AS, Coop Midt-Norge SA har frem til nå vært eiere av hotelleiendommen gjennom eiendomsselskapet Stiklestad Hotell Eiendom AS.

Om Berg Eiendom Levanger:

Selskapet har som formål å kjøpe, bygge og utvikle eiendommer for utleie til privat og
offentlig virksomhet, og eier og forvalter i dag ca. 30.000 m2 næringsareal. I tillegg har Berg
Eiendom Levanger AS siden 2015 bygd i alt 109 leiligheter for salg på Moan i Levanger.
Selskapet eier sentrale eiendommer med hovedvekt på kontor og detaljhandel. I tillegg eier selskapet en del tomter for salg/utvikling/leie.

Del på Facebook