Flagging med både det samiske og det norske flagget på Olavshaugen blir fast del av Olsokdagene

Under Olsokdagene på Stiklestad 2023 ble det samiske flagget heist på Olavhaugen for første gang. Under hele festivalperioden vaiet det samiske og det norske flagget side ved side. Fortidsminneforeningen og Museene Arven ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter har nå bestemt at bruken av de to flaggene skal bli et fast innslag på den symbolsterke haugen under Olsokdagene.

 

 

Olavshaugen er ifølge legenden stedet hvor kong Olav Haraldssons lik ble gjemt natten etter slaget på Stiklestad 29. juli i 1030. Haugen ble tidlig et viktig minnested og arena for symbolsterke markeringer. Lenge har to flaggstenger og to norske flagg prydet haugen. Når dette nå endres til et samisk og et norsk flagg, er målet å aktualisere Olavshaugens rolle som symbolsterk arena samt å rette søkelys mot samiske perspektiver på historiene om Norge og forholdet minoritet og majoritet i fortid, nåtid og fremtid.

Olavshaugen eies av Fortidsminneforeningen. SNK/Museene Arven og Fortidsminneforeningen har et nært samarbeid basert på følgende ambisjon: frem mot Nasjonaljubileet 2030 skal Olavshaugen videreutvikles som minnested og arena for tematisering av historiebruk i et tusenårig perspektiv. Direktør i Museene Arven, Heidi Anett Øvergård Beistad, sier følgende om den nye delen av samarbeidet: «Vi er veldig takknemlige for samarbeidet med Fortidsminneforeningen. Tilbakemeldingen på fjorårets flaggmarkering var enormt sterk, og vi er stolte over at dette nå blir en fast del av Olsokdagene. Et viktig mål for vårt stedsutviklingsarbeid er at Stiklestad skal være en arena hvor du møter mangfoldet i fortellingene om landet vi bor i. Flaggingen på Olavshaugen løfter frem et svært viktig perspektiv i den sammenhengen: Stiklestad ligger både i Trøndelag og i Sør-Saepmie». Ola Fjeldheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, legger til følgende: «Olavshaugen er et viktig og symboltungt minne- og møtested. For Fortidsminneforeningen er det selvsagt og riktig at både det samiske og det norske flagget får vaie over haugen. Det oppleves ekstra meningsfylt å offentliggjøre dette akkurat 6. februar, på samenes nasjonaldag.»

Foto: Det samiske og det norske flagget på Olavshaugen under Olsokdagene på Stiklestad 2023. Foto: Museene Arven

Del på Facebook