Olsoksamtalen

Sametingspresident Silje Karine Muotka foto Ørjan Marakatt Bertelsen

Tidspunkt

25. juli 2024

Sted

Stiklestad Kirke

Pris

220,-/200,-110,-

En stat, to folk. Tillit og tilhørighet i forlengelsen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

I sin tale ved åpningen av Sametinget i 1997 sa HKH Harald V følgende: “Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer. Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk. I 2023 leverte Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport som synliggjorde omfanget og ringvirkningene av fornorskningspolitikken over samer, kvener og norskfinner. Samtidig raste debatten om Fosen-saken. Hvordan bygger man tillit etter så mange år med urett? Hvem bærer ansvaret i en forsoningsprosess? Og er forsoning egentlig mulig?

Disse spørsmålene danner rammen når sametingspresident Silje Karine Muotka møter biskop Herborg Finnset i Stiklestad Kirke 25. juli. Muotka har en lang politisk karriere bak seg og har vært sametingspresident siden 2021. I sin embetstid har hun markert seg tydelig blant annet i Fosen-saken og i forbindelse med Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Hun sitter også i den nasjonale komitéen til Nasjonaljubileet 2030. Olsoksamtalen er et samarbeid mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Museene Arven og Nidaros Biskop.