Fuglekikking

Fra vårt hotell er det kort vei til gode fuglelokaliteter i Indre Trondheimsfjorden i tillegg til flere andre spennende ferskvann.

Vi samarbeider med Birdingbed, og vårt hotell er et veldig praktisk utgangspunkt for fuglekikking. Fra hotellet er det kort vei til gode fuglelokaliteter i Indre Trondheimsfjorden i tillegg til flere andre spennende ferskvann. Her er noen få eksempler:

 

  • Ca 6 km til Leksdalsvatnet, som er det viktigste ferskvannet i fuglesammenheng i Trøndelag. Av hekkende arter finner du blant annet en del arter som ellers ikke er så vanlige i denne landsdelen. Noen eksempler er toppdykker, horndykker, sothøne og hettemåke.

 

  • Cirka 7,5 km til Ørin Naturreservat. Her raster tusenvis av gjess og ender i trekktidene, i tillegg til et stort antall vadere. Sjeldne trekkgjester, som for eksempel tundragås og lappspove, sees her hvert år.

 

  • Cirka 7 km til Rinnleiret Naturreservat, som er en utmerket rasteplass under trekket for ender og vadefugler. Til og med arktiske vadefugler som tundralo, dvergsnipe, tundrasnipe, sandløper, polarsnipe og sotsnipe er regelmessige gjester her. Det overvintrer også en del fugler i området.

 

  • Cirka 15 km til Levanger, som har flere spennende fuglefredningsområder på rekke og rad langs kysten. Her kan du oppleve et rikt fugleliv året rundt, men særlig i trekktidene. Faktisk har anslagsvis 30 000 kortnebbgjess blitt registrert fra Fiborgtangen på en eneste dag.

 

  • Cirka 20 km til Inderøy og Børgin. En helårslokalitet hvor det i trekktidene raster enorme mengder med gjess og ender. På vinterstid finner du et godt utvalg av sjøfugl her. Stedet er ideelt for overvintrende dykkender, dykkere, lommer og måker. Dette skyldes blant annet at en sterk tidevannsstrøm i området, Straumen, ikke fryser til om vinteren.

 

  • Utover dette finnes det også en rekke andre interessante fuglelokaliteter i nærheten. Du kan lese mer om disse og mer om de ovennevnte stedene hos vår samarbeidspartner Birdingbed.