Miljø & universell utforming

 

Hotellet har fokus på miljøvennlig drift.
Vi tar et bevisst ansvar for hvordan nettopp vi påvirker miljøet, og er Svanemerket med lisensnummer 2055 0175.
Miljømål 2023
Avfall: mål om reduksjon på 5%
Matsvinn: mål om reduksjon på 10 g pr. gjest
Les mer om Svanemerket her.

Scandic Stiklestad fyller kravene til tilgjengelighet/ universell utforming på de aller fleste områder.

Hør gjerne med oss om du har spørsmål rundt dette.