Miljø & universell utforming

Hotellet har fokus på miljøvennlig drift. Vi tar et bevisst ansvar for hvordan nettopp vi påvirker miljøet, og er Svanemerket.

Scandic Stiklestad fyller kravene til tilgjengelighet/ universell utforming på de aller fleste områder.