OMRÅDE

Hellige Olavs kapell

Det ortodokse kapellet ble flyttet til Stiklestad og innviet 16.oktober 2014 av den ortodokse kirke i Norge.

Olav den hellige ble helgenkåret i 1031, altså før den store splittelsen i kirken i 1054, og betraktes derfor som helgen også i den russisk-ortodokse tradisjonen.

Den ortodokse kirke i Norge arbeidet i flere år med planene om å reise et ortodokst kapell på Stiklestad. Arbeidet skjøt fart i 2013 da hellige Olga menighet i Oslo fikk tilbud fra den ortodokse munken fader Jonah Føien om å overta et ortodokst kapell som sto på gården hans i Folldal og som allerede var viet til hellige Olav i 2003.

Hellige Olga menighet henvendte deretter seg til Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) og til grunneieren, Verdal kommune, med en forespørsel om hvorvidt det kunne være mulig å flytte dette kapellet til Stiklestad. Henvendelsen ble fulgt opp med et tett samarbeid mellom Verdal kommune og SNK og Den russiske ortodokse kirke for å legge til rette for at kapellet skulle oppføres på Stiklestad. Tomten kapellet står på ble velsignet av erkebiskop Mark av Jegorevsk i en høytidelig seremoni under Olsok i 2013. Kapellet ble deretter reist på dugnad av frivillige innen Den russiske ortodokse kirke.

Kapellet var opprinnelig et stabbur fra 1750-tallet som i 2003 hadde blitt innviet til kapell.  I forbindelse med bruksendringen ble det føyd et altertilbygg til det opprinnelige staburet. Kapellet er også utstyrt med en løkkuppel på taket.  Inventaret i kapellet er gaver gitt av enkeltpersoner og menigheter i Norge og Norden forøvrig.

Kapellet ble innviet på hellig Olavs minnedag, 16. oktober 2014. Dermed er de tre største kirkefamiliene innenfor kristenheten representert gjennom egne kirkebygg på Stiklestad som alle formidler sin del av Olavsarven.