OMRÅDE

St.Olavs kapell

Kapell reist av den katolske kirke. Innviet 29.juli 1930.

Det katolske kapellet på Stiklestad ble reist til Olavsjubileet i 1930.

Den katolske kirke hadde kjøpt tomten allerede i 1875, men først i begynnelsen av 1920-årene ble arkitekt John Tverdal engasjert til å tegne det som skulle bli St. Olavs kapell. Kapellet ble innviet 29.juli 1930.

Inventaret i kapellet er preget av gaver gitt til åpningen i 1930. Marie Knudtzon ga alteret og en nattverdsbenk som hun selv hadde tegnet. I tilegg står hun bak en rekke av utskjæringene, inspirert av romansk stil med Olavsrosen og enkle dekorasjoner fra norrøn dekortradisjon som de sentrale elementene. Sigrid Undset ga penger til fregatten som henger i skipet og til en rekke liturgiske klær. I 1966 ble kapellet ytterligere utsmykket med maleren Karl Kristian Hildrums fremstillinger av blant annet St. Sunniva og St. Olav.

I dag ligger kapellet under St. Torfinn menighet i Levanger og det holdes messe i St. Olavs kapell hvert år under Olsok.