Gutten som ble hele Norges Olav den hellige

En fortellerstund om Olav Haraldsons liv med utgangspunkt i gutten Olav, som vokste opp i en brytningstid mellom den gamle troen og den nye, mellom vikingtida og middelalderen.

Bilde8

Med utgangspunkt i elevenes verden, finner vi ut hvordan det var å leve da Olav var liten gutt. gjennom fortellinger og rollespill hører vi hva han opplevde på sine reiser fra han var 12 år. Og at han til slutt kom tilbake til Norge og ble konge. Men hvorfor snakker vi om Olav i dag, når han var konge for 1000 år siden?

I 1030 døde kong Olav Haraldsson i slaget på Stiklestad. Han ville samle Norge til ett kongerike.

Olav var vikingkonge, og i vikingtida trodde folk på de gamle gudene; Odin, Tor, Frøya… Olav trodde på en annen gud enn vikingene og ville at alle andre skal gjøre det også. Derfor laget Olav en ny lov, den het kristenretten. Det var ikke alle vikinghøvdingene som var enige med ham, de ville ikke ha Olav til konge, derfor ble det et slag.

Hvor lenge er det siden vikingene levde? Hadde de en jobb? Hadde de bil? Hadde de dyr? Hvilke klær gikk de i? Våre museumspedagoger viser hvordan vikingene ble gravlagt i en gravhaug. Videre fortelles historien om gutten Olav Haraldsson, om da han ble født og om oppveksten. Elevene får høre at gutten Olav blir voksen og blir konge, og at han gifter seg med en svensk prinsesse. Det er mange historier om alt det magiske som skjedde etter at Olav døde,- alle miraklene; den blinde mannen som fikk tilbake synet og mange flere. Men det fins også spor av Olav i 2020….

Formidlingen veksler mellom fortellerform og rollespill. Museumspedagogene går inn i roller og «spiller situasjoner» fra Olavs liv, med hjelp av gjenstander og kostymer. Elevene får se vikingesverd, skjold, kongens hjelm, smykker, flotte vikingeklær.

Bli med på en artig historietime.

Praktisk informasjon:

Gutten som ble hele Norges Olav den hellige er en turneproduksjon for den kulturelle skolesekken innen området Kulturarv. Det er en egenproduksjon av Stiklestad nasjonale kultursenter. Målgruppen er 1. – 4. trinn. Varighet ca. 45 minutter.

For mer informasjon

Stiklestad Nasjonale Kultursenter
TLF : 74 04 42 00
E-post: [email protected]