Talerstolen

På talerstolen gir vi plass for samtaler som samfunnet trenger.

Talerstolen | SNK

Talerstolen Stiklestad er navnet på SNKs samfunnsdialogsatsning. Stiklestad har siden det trådte inn i historiebøkene vært et sted for meningsbrytninger. Denne tradisjonen ønsker Stiklestad Nasjonale Kultursenter å gi et nåtidig innhold. Målet med Talerstolen er derfor å gjøre dagens Stiklestad til en arena for bred samfunnsdialog, et sted hvor man diskuterer fortid, nåtid og fremtid og båndene mellom dem. Dette gjøres gjennom å invitere et bredt spekter av samfunnstemmer til Stiklestad for å rette søkelys mot både historiske spørsmål og dagsaktuelle utfordringer. Målet er å tilby et program som bidrar til dialog og debatt og som stimulerer til kritisk refleksjon og ettertanke.

Talerstolen Stiklestad er i stadig utvikling og vil få en enda mer markant plass i virksomheten frem mot nasjonaljubileet i 2030. SNK vil utforske ulike typer samfunnsdialog og invitere stadig nye stemmer til å bruke talerstolen. Et viktig satsningsområde er “Ungdommens talerstol.”