Talerstolen

På talerstolen gir vi plass for samtaler som samfunnet trenger.

Stiklestad har siden det trådte inn i historiebøkene vært et sted for meningsbrytninger. Denne tradisjonen er navngivende når Stiklestad Nasjonale Kultursenter ønsker å gjøre dagens Stiklestad til en arena for bred samfunnsdialog, et sted hvor mange ulike stemmer diskuterer fortid, nåtid og fremtid og båndene mellom dem. Dette gjøres gjennom å invitere et bredt spekter av samfunnstemmer til Stiklestad for å rette søkelys mot både historiske spørsmål og dagsaktuelle utfordringer. Målet er å tilby museumsopplevelser som bidrar til dialog og debatt og som stimulerer til kritisk refleksjon g ettertanke.

Under Olskokdagene på Stiklestad har i de siste årene blant annet kunstnerne i Pride Art og Máret Ánne Sara fått arenaer til å vise sine meningsytringer gjennom kunsten. Andre pågående prosjekter er arrangement rundt vandreutstillingen Skakke folkedrakter og skogfinnens innpass på folkemuseet.


 

Talerstolen Stiklestad er i stadig utvikling og vil ha en markant plass i virksomheten frem mot nasjonaljubileet i 2030. SNK vil utforske ulike samfunnsdialog og invitere stadige nye stemmer til å bruke talerstolen. Et viktig satsningsområde er “Ungdommens talerstol”. I 2023 var det Halloweenarrangementet Smil om du tør, planlagt og gjennomført av videregåendeelever for ungdomsskoleelever i samarbeid med Stiklestads formidlere.

Mangfolds- og samfunnsdialogsatsningen talerstolen gjelder for alle museene i Museene Arven (Se her for flere prosjekter)

 

Arrangementer

Det er for tiden ingen kommende arrangementer.