Talerstolen

Ta del i de viktige samtalene

Gjennom konseptet Talerstolen Stiklestad ønsker Stiklestad Nasjonale Kultursenter å invitere anerkjente fagfolk og sentrale representanter fra kirke, politikk og samfunnsliv for øvrig til å rette søkelyset mot både historiske spørsmål og dagsaktuelle utfordringer. Talerstolprogrammet skal bidra til debatt og stimulere til ettertanke og kritisk refleksjon og vil få en stadig viktigere plass i SNKs virksomhet fram mot 2030.

Talerstolen skal også åpne for et bredere utvalg av stemmer og dialogtyper. Gjennom vårt arbeid opp mot barn, unge, innvandrere og flyktninger ønsker vi å sette temaet demokratilæring på dagsorden.

Arrangementer

Det er for tiden ingen kommende arrangementer.