Talerstolen

Ta del i de viktige samtalene

Talerstolen er museumsfellesskapet SNK sitt store samfunnsdialogprosjekt. Satsningen har sitt utspring på Stiklestad og den tusenårige tradisjonen for å bruke stedet som en arena for meningsbrytninger. Målet med talerstolen er å styrke SNKs samfunnsrolle gjennom å utvikle museene våre som arenaer for bred samfunnsdialog. Med samfunnsdialog mener vi dialog om samfunnet, dialog med samfunnet og dialog i samfunnet. Med bredde mener vi hvilke tema som skal adresseres, hvilke stemmer som løftes frem og hvilke ytringsformer som brukes. Prosjektet fikk, etter to år med enkeltbevilgninger, fast tilskudd over statsbudsjettet fra 2021. Det forplikter SNK til å ha et særskilt fokus på nyskapende samfunnsdialogarbeid, inkludering og mangfold i vår virksomhet.

For Stiklestad sin del innebærer talerstolen følgende ambisjon: Stiklestad har siden det trådte inn i historiebøkene vært et sted for meningsbrytninger. Denne tradisjonen ønsker SNK å gi et nåtidig innhold. Målet med Talerstolen er derfor å gjøre dagens Stiklestad til en arena for bred samfunnsdialog, et sted hvor man diskuterer fortid, nåtid og fremtid og båndene mellom dem. Dette gjøres gjennom å invitere et bredt spekter av samfunnstemmer til Stiklestad for å rette søkelys mot både historiske spørsmål og dagsaktuelle utfordringer. Målet er å utvikle et museumstilbud som bidrar til dialog og debatt og som stimulerer til kritisk refleksjon og ettertanke. En viktig del av satsningen er «Ungdommens talerstol”.

Arrangementer

Det er for tiden ingen kommende arrangementer.