Sammen former vi framtidens Stiklestad!

4. mai ble det gjennomført sluttseminar for parallelloppdraget "Formidlingsarena Stiklestad" hvor de to arkitekt- teamene LPO/AsplanViak/Gagarin og Pir 2 presenterte sine forslag til stedsutvikling på Stiklestad.

Siden i høst har to arkitektteam jobbet med å formgi fremtidens Stiklestad ut fra et helhetlig formidlingsperspektiv og med utgangspunkt i kjernebegrepene slagsted, symbolsted og møtested. Det kom mange gode innspill på folkemøtet. Vurderingskomiteen tar med seg innspillene i sin evaluering av de innkomne forslagene. Neste steg i arbeidet er at den bredt sammensatte vurderingskomitéen skal gi en anbefaling til SNKs styre om hvordan man bør ta dette viktige arbeidet videre mot 2030. Før denne anbefalingen ferdigstilles, vil vi gjerne ha enda flere innspill!

Fram til 20. mai er det fortsatt mulig å komme med innspill på e-post til [email protected]

Presentasjonene på folkemøtet kan du se i sin helhet nedenfor. Se, bli inspirert og engasjert!

Vurderingskomiteen vil legge fram sin anbefaling til styret i SNK i sommer.
Det vil også bli satt opp en utstilling med forslagene på Stiklestad i sommer, som vil brukes som en arena for videre diskusjon om videre utvikling.

 

Presentasjonene som ble gjort på folkemøtet kan du se her: