Velkommen til Verdal og til historiske Stiklestad!

Hvert år siden 1954 har det «Spelet om Heilag Olav» vært satt opp her på Stiklestad, med unntak av pandemiårene.
Olav Gullvågs tekst og Paul Okkenhaugs musikk har i snart 70 år hentet fram hendelsene som fant sted på Stiklestad for drøyt 1000 år siden. I et unikt og fantastisk samspill mellom profesjonelle og amatører har publikum blitt tatt tilbake til 1030 og Slaget på Stiklestad – Slaget som formet Norge.

«Spelet om Heilag Olav» viser oss brytningen mellom den gamle hedenske åsatrua og de nye katolske kristendommen. Den viser hvordan enkeltmennesker må møte sine egne verdier og egen forhistorie i møte med Kongen og den nye tida. Om hvordan nære relasjoner blir utfordret gjennom å måtte velge side. «Skal du gå med Kongen, eller Kalven»?

Olav Haraldsson blir helgenkåret året etter slaget, og blir kjent som Olav den hellige, Norges evige konge. Kristningen av Norge, byggingen av det norske rikskongedømmet og Norges plass i det kulturelle og religiøse Europa. «Spelet om Heilag Olav» forteller oss historien og minner oss på en avgjørende del av vårt lands historie.

Men spelet er også relevant for det som skjer i vår tid.
Spelet handler om religion og tro, og konflikter det kan medføre.
Det handler om å være annerledes og om vi aksepterer og verdsetter mangfoldet.
Det handler om krigens brutalitet og hvordan den påvirker uskyldige sivile.
Når kongshæren tramper ned åkeren og gardsfolket på Sul er bekymret for hvordan de skal berge seg gjennom vinteren, er det dessverre en høyaktuell situasjon i dagens Europa.

Så når vi nå skal oppleve årets oppsetning, er det absolutt mulig å finne stor relevans til vår samtid, i en fortelling om hva som skjedde her for snart 1000 år siden.

«Spelet om Heilag Olav», alle spels mor, hadde ikke vært mulig uten det sterke lokale engasjementet vi finner på Stiklestad og i Verdal. På scenen finner vi profesjonelle skuespillere og amatører i vakker harmoni og i apparatet bak scenen finner vi over 500 frivillige som bruker av sin ferietid på Stiklestad for å skape fantastiske opplevelser for publikum.

Jeg vil rette en stor takk til alle som bidrar for at dette er mulig, år etter år.

Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Stiklestad.

God fornøyelse!

Pål Sverre Fikse
Ordfører
Verdal kommune

Olsokdagene21_aapning_15