Rettferdighet

Tema for Olsokdagene 2021 er RETTFERDIGHET

RETTFERDIGHET er et ord de fleste av oss har et sterkt forhold. «Det er urettferdig!» er en formulering vi raskt lærer oss å bruke. Hva vi opplever som rettferdig er imidlertid veldig forskjellig: det varierer mellom ulike tider, ulike samfunn og ulike mennesker. Diskusjoner om hva som er rettferdig skaper derfor gjerne et sterkt engasjement.

Temaet RETTFERDIGHET er også relevant som perspektiv på olavsarven: Var Olav rettferdig? Ble han opplevd som det i sin egen tid – og hvordan har ettertiden vurdert han? Hvilke politiske kort brukte Olav for å rettferdiggjøre sine gjerninger? Og hvilke politiske grupperinger har forsøkt å bruke Olav for å rettferdiggjøre sine?

Under Olsokdagene 2021 vil vi nærme oss temaet RETTFERDIGHET i fortid, nåtid og fremtid og i alt fra de store samfunnstemaene til de nære og personlige spørsmålene.

Har du en idé til programmet? Ta gjerne kontakt!

Del på Facebook