Nasjonaljubileet 2030 og Stiklestad Nasjonale Kultursenter løftes frem i Hurdalsplattformen!

Nasjonaljubileet 2030-logo

Den nye regjeringen la i dag frem Hurdalsplattformen. Der løftes jubileet i 2030 frem som første punkt under overskriften «Kulturarven skal løftast fram» og Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) utpekes som nav for jubileet.

SNK fikk et særskilt ansvar for Nasjonaljubileet 2030 i Statsbudsjettet for 2017 og har siden den gang lagt ned et betydelig arbeid i jubileumsprosjektet sammen med gode samarbeidspartnere regionalt og nasjonalt. Med fokus på å skape et jubileum som er kunnskapsutviklende, inkluderende og samtidsrelevant og som løfter frem de mangfoldige historiene om Norge gjennom tusen år, er det blant annet utviklet en jubileumsplattform, lagt et løp for en tiårig jubileumsstafett og etablert et nettverkssamarbeid med aktører fra hele landet. Samfunnsvisjonen for jubileet er oppsummert som storslåtte opplevelser, meningsfylte møter og varige verdier. (For mer informasjon se www.norgeitusenaar.no ).

«Hurdalsplattformens henvisning til Nasjonaljubileet 2030 og SNKs videre rolle i dette oppleves som en stor anerkjennelse av arbeidet SNK og våre gode samarbeidspartnere har lagt ned i jubileet gjennom flere år. Vi har hele veien arbeidet for å skape et jubileum som involverer hele landet og som gjennom å kombinere fortid, nåtid og fremtid bidrar til samtaler og opplevelser samfunnet trenger. Regjeringserklæringen oppleves både som en bekreftelse på at dette er riktig måte å jobbe på og som en døråpner for å kunne ta ut det fulle samfunnspotensialet i jubileet. Dette er en stor dag,» sier Heidi Anett Øvergård Beistad, direktør i SNK.

Styreleder Gunnar Bovim sier at SNK er inspirert og klar for å ta ansvaret for Nasjonaljubileet også i tiden fremover: «Nasjonaljubileet 2030 er en stor mulighet for hele Norge. SNK er derfor veldig glade for at jubileet vies en slik plass i Hurdalsplattformen. Vi ser frem til det videre arbeidet med Nasjonaljubileet og til dialogen med regjeringen om hvordan dette konkret skal løses.»

x

Del på Facebook