Máret Ánne Sara er Årets olsokkunstner 2023!

Vi er stolte over å endelig kunne offentliggjøre at Máret Ánne Sara er Årets olsokkunstner 2023!

Máret Ánne Sara er en av Saepmies og Norges fremste kunstnere

Máret Ánne Sara er en av Saepmies og Norges fremste kunstnere, og har de siste årene hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. Hun kommer fra en reindriftsfamilie i Kautokeino og har utmerket seg gjennom sitt sterke samfunnsengasjement og sitt fokus på politiske og sosiale temaer i sin kunst. Hun er også initiativtaker til det samiske kunstnerkollektivet Dáiddadállu. Gjennom sine verk retter Sara søkelys mot den stadig brennaktuelle kampen for urfolksrettigheter og mot kolonialisering. Mest kjent er kanskje Pile o’Sápmi, laget som en protest mot og et symbol på statlig tvangsslakting av rein. Verket har blant annet blitt vist foran Stortinget og henger nå som hovedverk i mottakssonen på det nye Nasjonalmuseet. I 2022 var Máret Ánne Sara en av tre utvalgte kunstnere da den nordiske paviljongen ble forvandlet til den samiske paviljongen under Veneziabiennalen.

Olsokutstillingen og Årets olsokkunstner er en sentral del av kulturfestivalen Olsokdagene. Kunst har alltid vært en viktig del av olavsarven. Samtidig har kunsten en sentral samfunnsrolle som ytring og demokratisk bærebjelke. I arbeidet med å videreutvikle Stiklestad som et relevant og kraftfullt symbolsted også for vår egen tid, spiller derfor Olsokutstillingen en sentral rolle.

natur | dame | reinshorn

Temaet for Olsokdagene 2023 er KRAFT

Valget av Olsokkunstner preges også av festivalens tema. Temaet for Olsokdagene 2023 er KRAFT. Temaet er valgt av to hovedgrunner. Den første er vårt arbeid med Nasjonaljubileet 2030. En sentral del av dette er en jubileumsstafett frem mot 2030 som involverer hele landet og hvor hvert år har et eget tema. Temaet for 2023 er RESSURSER OG RIKDOM, og KRAFT er SNKs tolkning av det. Videre er Museene Arvens overordnede ambisjon å bidra til et livskraftig demokrati. Sosial bærekraft står derfor svært sentralt i vårt arbeid. KRAFT er et ord som åpner for mange ulike samtaler. «Vi gleder oss derfor til å utforske begrepet KRAFT i fortid, nåtid og fremtid under årets festival, blant annet gjennom Olsokutstillingen, sier Ingegerd Eggen, museumsleder ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

Selv sier Máret Ánne Sara følgende om sin rolle som Årets olsokkunstner:

«Kraft er et veldig ladet ord her på Stiklestad. Ikke bare i historisk sammenheng, men også med tanke på at vi er i Sør Sápmi, et steinkast unna Fosen og det enorme ulovlige, statseide vindindustrianlegget som daglig kverner i stykker demokratiets prinsipper i dette landet og blåser oss lenger og lenger bort fra en rettstat basert på menneskerettigheter og tillit. At Stiklestad Nasjonale Kultursenter velger tematikk slik de har gjort og inviterer meg som samisk kunstner til å fronte meningsbrytning lokalt, ser jeg på med beundring. De setter seg rett og slett i førersetet for å ta opp en brennaktuell, betent og verkende samfunnsdebatt som fra samisk perspektiv er særdeles prekær, men som også per sakens prinsipielle status i dag, berører majoritetssamfunnet like alvorlig. Jeg ser fram til å jobbe i denne delen av Sápmi som trenger all hjelp de kan få og jeg ser fram til å jobbe sammen med en så foregående og modig institusjon som Stiklestad Nasjonale Kultursenter.»

Synliggjøring av mangfoldet i fortellingene om Norge

«Vårt engasjement i Fosen-saken handler om menneskerettigheter, ikke om det generelle spørsmålet ´for eller mot vindkraft´. En enstemmig dom fra Høyesterett 11. oktober i 2021, slår fast at den norske stat krenket sine folkerettslige forpliktelser overfor den samiske befolkningen da det ble gitt konsesjon til vindkraftanleggene på Fosen. Dommen har foreløpig ikke fått konsekvenser og Norges institusjon for menneskerettigheter beskriver situasjonen som et pågående menneskerettsbrudd. Som et museum som har som mål å synliggjøre mangfoldet i fortellingene om Norge og som arbeider ut fra visjonen om å bidra til et livskraftig demokrati, er det viktig for Museene Arven og Stiklestad Nasjonale Kultursenter å bidra til å belyse Fosen-saken fra et urfolks- og menneskerettighetsperspektiv. Vi er derfor enormt takknemlige for at Máret Ánne Sara har takket ja til å være Årets olsokkunstner. Få har som henne vist kraften som ligger i kunsten som ytring. Hennes stemme høres, den konfronterer og: den trengs. Vi føler oss sikre på at årets Olsokutstilling vil berøre og engasjere mange» avslutter Øvergård Beistad.

Olsokutstillingen 2023 åpner på Stiklestad 25.juli og blir stående ut september.

kunstverk | vindmølle | Norges riksvåpen

“What if, Jonas?” av Máret Ánne Sara

 

kunstverk | vindmølle | Norges riksvåpen

“State on steroids 2023” av Máret Ánne Sara

 

Del på Facebook