SIVERTSEN PROJECT

Thor Sivertsen / Mats Sivertsen / Rasmus Sivertsen 19.05 – 08.07 Leidangsgalleriet, Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Veghistorisk utstilling

Statens vegvesen Region midt har bygd opp et rikholdig veghistorisk museum på Stiklestad.  Her finner vi alt fra enkelt, håndholdt…