Temaet for Olsokdagene 2023 er KRAFT

Temaet for Olsokdagene 2023 er KRAFT.

Temaet er valgt av to hovedgrunner. Den første er vårt arbeid med Nasjonaljubileet 2030. En sentral del av dette er en jubileumsstafett frem mot 2030 som involverer hele landet og hvor hvert år har et eget tema. Temaet for 2023 er RESSURSER OG RIKDOM, og KRAFT er SNKs tolkning av det. Videre er Museene Arvens overordnede ambisjon å bidra til et livskraftig demokrati. Sosial bærekraft står derfor svært sentralt i vårt arbeid. KRAFT er et ord som åpner for mange ulike samtaler. Vi gleder oss derfor til å utforske begrepet KRAFT i fortid, nåtid og fremtid under årets festival, blant annet gjennom Olsokutstillingen.

Årets olsokkunstner

Valget av Olsokkunstner preges også av festivalens tema. Olsokutstillingen og Årets olsokkunstner er en sentral del av kulturfestivalen Olsokdagene. Kunst har alltid vært en viktig del av olavsarven. Samtidig har kunsten en sentral samfunnsrolle som ytring og demokratisk bærebjelke. I arbeidet med å videreutvikle Stiklestad som et relevant og kraftfullt symbolsted også for vår egen tid, spiller derfor Olsokutstillingen en sentral rolle. Årets olsokkunstner er Máret Ánne Sara, en av Saepmies og Norges fremste kunstnere.

Del på Facebook