Årets Stiklestadprofil er Kristin Gunleiksrud Raaum

I et år hvor Olsokdagenes tema er KRAFT og Nasjonaljubileet 2030 har fått forsterket nasjonal forankring, er det en stor glede å offentliggjøre at kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum er årets Stiklestadprofil!

Kirkerådslederen er øverste folkevalgte leder i Den norske kirke. Raaum har fylt denne rollen siden 2016. Hun representerer organisasjonen Åpen folkekirke, som jobber for å fremme menneskeverd og motarbeide diskriminering.

Raaum har som kirkerådsleder markert seg som en sterk og modig samfunnsstemme. Hun har et sterkt fokus på kirkens samfunnsansvar, spesielt arbeidet for mangfold, likestilling og skeives rettigheter. I 2022 bidro hun til talerstolprogram­met i forbindelse med Olsokutstillingen Queer Spirit. Hun har også engasjert seg sterkt i Nasjonaljubileet 2030 og løftet frem verdien av jubileumsplattformen både for kirken spesielt og samfunnet generelt. Raaum er i tillegg generalsekretær i Norske kirkeakademier. De jobber for å styrke dialogen mellom kirken og grupper innen kultur og samfunnsliv og deler blant annet ut Brobyggerprisen til personer «som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse.»

Selv sier Kristin Gunleiksrud Raaum følgende om rollen som Stiklestadprofil: «Det er en stor glede og ære å være årets Stiklestadprofil. Årets tema KRAFT er utfordrede og åpner for den store samtalen om hva slags samfunn vi er.»

Under Olsokdagene blir vi bedre kjent med Raaum og hennes forhold til begrepet KRAFT i programposten Kraften i Nasjonaljubileet og den store samtalen om Norge. Her har hun blant annet invitert Barne- og familieminister Kjersti Toppe til en samtale. Toppe har ansvaret for Nasjonaljubileet 2030 på vegne av regjeringen. Kjersti Toppe vil også åpne årets utgave av «Spelet om Heilag Olav».

Olsokdagene på Stiklestad 2023 varer fra 25. til 30.juli. Festivalen åpnes av Arne Fagerholt, teatersjef på Turnéteateret i Trøndelag.  Spelet om Heilag Olav framføres 26., 28., 29. og 30.juli.

Del på Facebook