HISTORIE

Hva er Stiklestad?

Kort fortalt

Stiklestad Nasjonale Kultursenter er museet på slagstedet og symbolstedet Stiklestad. Vi har et særskilt ansvar for historiene knyttet til Olav Haraldsson/Olav den hellige gjennom tusen år, bedre kjent som olavsarven. På Stiklestad kan man besøke middelaldergården Stiklastadir, folkemuseet og kulturhuset med ulike utstillinger, samt kulturminner som Stiklestad kirke og Olavshaugen. Hver sommer arrangerer museet festivalen Olsokdagene på Stiklestad, hvor Spelet om Heilag Olav er sentralt. Våre samlinger består av 30 kulturhistoriske bygninger og ca 30 000 gjenstander.

Museet har fokus på levendegjøring av historien, historisk håndverk, tematisering av historiebruk samt å utvikle Stiklestad som en arena for bred samfunnsdialog.

I 2030 er det tusen år siden Olav Haraldssons fall i slaget på Stiklestad. Dette ble et brennpunkt i Norges historie, en hendelse som både realhistorisk og symbolsk har formet Norge gjennom tusen år. Vi feirer derfor et stort nasjonaljubileum hvor hele Norge er med!

Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år