HISTORIE

Olav Haraldsson

Vikinghøvdingen som ville kristne og samle Norge til et kongerike.

Historien forteller at Olav Haraldsson ble født i midten av 990-åra. Faren Harald Grenske, som skal ha vært tippoldebarn av Harald Hårfagre, døde før gutten ble født. Moren Åsta Gudbrandsdatter giftet seg med storbonden Sigurd Syr, og Olav vokste opp hos dem på en av Ringerikes storgårder.

Avstamning i rett linje fra Harald Hårfagre ga arverett til landets trone, og moren fortalte gutten om slektskapet og skapte forventninger om makt i fremtiden. Landet var i denne tiden preget av mange småkonger og jarler. Bare 12 år gammel ble Olav introdusert til livet som en sjøfarende viking da moren sendte ham ut på vikingferd. Han reiste sammen med den erfarne vikingen Rane, som ble en viktig lærer for den unge gutten.

Olav ble en suksessrik vikinghøvding med viktige allierte blant Europas herskere, men også farlige fiender. Blant hans allierte var kong Adalred II av England som på den tiden var I konflikt med den danske kong Svein. Kong Olav rev ned London bro ved hjelp av langskipet sitt. Kong Adalred II vant tilbake landet sitt og Olav ble rikt belønnet.

En annen av kong Olavs allierte var hertug Richard II av Normandie. Da Olav var 19 år gammel hadde han et mange måneder langt opphold ved hertugens hoff i Rouen i Frankrike. Selv om kristendommen allerede hadde vært introdusert mange steder i Norge og kong Olav II Haraldsson sannsynligvis kjente til denne nye troen, var det under dette oppholdet i Rouen at Olav fikk undervisning i kristendom av hertugens egen bror, erkebiskop Robert av Rouen, og ble døpt i 1014 i Rouen.  

Olav kom tilbake til Norge med en visjon og et kall til å samle sitt kongerike til ett kristent land med en ny kristen lovgiving. I løpet av året 1015/16 ble Olav valgt til konge over Norge ved å reise fra ting til ting og la seg velge til konge på den måten som var vikingenes form for demokrati. Frie menn som eide sitt stykke jord kunne stemme. I 1016 ble Olav hyllet som konge ved Øyreting i Trondheim. Han var da den første som var valgt til konge i alle fylker. Gjennom denne prosessen introduserte kongen også en kristen lovgiving som ble antatt ved Mosterting i 1024.

Gjennom de 15 årene Olav var konge i Norge, opplevde han stor fremgang for sitt prosjekt, men også mye motstand fra viktige og strategiske personer, og da særlig jarlene I Trøndelag som hadde en allianse med kongen av Danmark.