Invitasjon til gjesteprogram

Svarskjema gjesteprogram 25. juli 2024

Kryss av om du kan delta eller ikke på de ulike arrangementene. Svarfrist mandag 8. juli. Invitasjonen er personlig og gjelder 1 person. Billetter vil bli utdelt i resepsjonen på kulturhuset på premieredagen. Vi håper du har lyst og anledning til å delta.

  • med utdeling av billetter.
  • "Ingen er så trygg i fare? - om barnets verdi før og nå, og andre vanskelige spørsmål som utburden minner oss på" med Birger Emanuelsen, Mona Ringvej og Åshild Karevold (Auditoriet, plassbegrensinger).
  • Med Olsokkunstner Shwan Dler Qaradaki
  • "En stat, to folk. Tillit og tilhørighet i forlengelsen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport" med sametingspresident Silje Karine Muotka og biskop Herborg Finnset (Stiklestad kirke, plassbegrensninger)
    Restaurant Heimskringla i hotellet
    Premiere «Spelet om Heilag Olav» av Olav Gullvåg og Paul Okkenhaug. Kunstnerisk leder Nina Wester, regissør Ingrid Forthun, musikalsk leder Torodd Wigum. Ca 2 timers varighet. Utendørs spelamfi.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.