OMRÅDE

Badstua

Badstu oppført på 1700-tallet på gården Åkran i Helgådalen.

Kommer fra: Gården Åkran i Helgådalen.
Alder: Usikker, trulig 1700-tall
Til museet: 1957

Utvendige mål er 4.6 x 3,2 m, og huset er bygd med laftet rundtømmer i en etasje. Grunnmuren er av gråstein. Inne er badstuovnen også bygd av vanlig gråstein og det er to benker langs veggene.

Bygningen ble flyttet dit den står nå i 1980, samtidig ble den grundig renovert. Råtne stokker vart utskifta, taket fikk ny torv og dagens innredning kom på plass.

Badstuer med innretninger for dampbad var vanlige i middelalderen, men de vart mer og mer sjeldne på 15-1600-tallet. På 1800-tallet forekom de bare sporadisk i Norge, men badstukulturen har holdt seg i Finland. Her i landet kunne badstua av og til få en ny funksjon som tørkhus.

I middelalderen var det vanlig at kvinner og menn badet sammen. En grunn til at badstuene forsvant var kirkelig motstand mot dette, i tillegg er det vanlig å mene at spredninga av syfilis fra 1500-tallet har spilt en rolle.