OMRÅDE

Folkemuseet

Bygninger og gjenstander som viser livet i bondesamfunnet i Verdal og omegn på 16- og 1800-tallet.

Folkemuseet på Stiklestad består av vel 30 bygninger, de fleste er fra 16- og 1800-tallet. Museet har også bortimot 30 000 gjenstander og foto, noen fins i bygningene, men de fleste er oppbevart i magasin. Museet har også et samarbeid med Vegvesenet om ei veghistorisk utstilling, den står i telthuset.

For å lese mer om Vikingsommer trykker du HER

Museumsområdet

Folkemuseet ble opprettet i 1927, og de første bygningene ble satt opp på museets første tomt, “Verdølatun” ved Verdalsøra. Da Verdal kommune kjøpte tomt til stemneplass for ”Spelet om Heilag Olav” på Stiklestad i 1951, fikk museet tomt like ved. Bygningene ble deretter flyttet fra “Verdølatun” og gradvis har museet utviklet seg til det omfanget det har i dag.

De fleste bygningene og gjenstandene dokumenterer det gamle bondesamfunnet i Verdalen og bygdene omkring. Molåna viser hvordan hovedbygningen på en større gård kunne se ut. Almoåsstuggu representerer det store mellomsjiktet av bønder, og på husmannsplassen kan vi ane noe om levevilkår for husmenn og husmannsfamilier mot slutten av 1800-tallet. Fra 1800-tallet og utover ble samfunnet mer spesialisert. Bakeren holdt til i bakeriet og handelsmannen i krambua. Vegvokteren fikk si stue og smeden ble gradvis mer spesialisert håndverker enn bonde. Telthusene hørte med til det gamle militærvesenet. I dag er det utstilling om andre verdenskrigen i dette huset. Ellers brukes det mye levende historieformidling på folkemuseet.

Molåna

Trønderlån fra gården Mo nordre. Oppført i 1783 av Elling Lyng og Catarina Rebekka Meyer.

Les mer

Lyngsburet

Toetasjes stabbur fra en av bygdas storgårder, Lyng ved Stiklestad. Oppført i 1850-årene.

Les mer
Kongsstuggu | Folkemuseet | Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Kongsstuggu

Fjellstue som innlosjerte reisende langs Karl Johans veg mellom Ådalsvollen og Skalstugan. Oppført i 1830-årene.

Les mer

Ådalsvollburet

Vår eldste bygning er dette stabburet som trolig ble oppført ved Sulstua på 1600-tallet.

Les mer
Leikarstua | Folkemuseeet | Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Leikarstua

Lekestue fra Getzgården på Ørmelen i Verdal. Oppført i 1890-årene.

Les mer
Snekkarstuggu | Folkemuseet | Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Snekkarstuggu

Masstu og snekkerverksted, trolig oppført tidlig 1800-tall på gården Rønningen i Ulvilla i Verdal..

Les mer
Kverna | Folkemuseet | Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Kverna

Kvernhus fra bekkekvern i Devika i Nordli, trolig oppført rundt år 1800.

Les mer
Bjønnmelburet | Folkemuseet | Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Bjønnmelburet

Stabbur fra smågården Bjønnmelen i Ulvilla i Verdal, trolig oppført rundt år 1700.

Les mer
Husmannsplassen Rye | Folkemuseet | Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Husmannsplassen

Sammenbygd stue og uthus fra husmannsplassen Rye under gården Snausen i Leirådalen fra ca 1850.

Les mer

Bakeri og krambu

Bygning fra Garnes i Inndalen i Verdal som rommer bakeri, krambu og vedskjul. Oppført ca...

Les mer

Almoåsstuggu

Lita trønderlån oppført i 1823 på det mindre gårdsbruket Almoås østre i Skjelstadmarka, Stjørdal.

Les mer

Gjersinghuset

Våningshus fra tettbebyggelsen på Tinden på Verdalsøra. Oppført ca 1850.

Les mer

Badstua

Badstu oppført på 1700-tallet på gården Åkran i Helgådalen.

Les mer

Moksneslåna

Trønderlån fra gården Stiklestad midtre, oppført i 1850-åra av familien Moksnes.

Les mer

Telthuset

To telthus bygd for Nordenfjeldske dragonregiment i Verdal og Levanger. Flyttet til Rinnleiret i 1881.

Les mer
Jamtløene | Folkemuseet | Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Jamtløene

Jamtløene er to høybuer fra Hålland ort ved Ristafallet i Jemtland.

Les mer