OMRÅDE

Bjønnmelburet

Stabbur fra smågården Bjønnmelen i Ulvilla i Verdal, trolig oppført rundt år 1700.

Kommer fra: Gården Bjønnmelen i Ulvilla i Verdal.
Alder: Usikker, trulig fra ca. 1700 eller noe yngre.
Til museet: 1979.

Buret er bygd av laftet tømmer, taket er dekt med spon. Etter flyttingen til museet er det lagt ytterpanel på tømmeret for å berge det. Det opprinnelige spontaket fra Bjønnmelen er også vedlikeholdt med utskifting av spon.

Bjønnmelsburet har et ytre mål på 2,75×2,6 m, da er svala regnet med. Inngangsdøren er ca. en meter høy, så der kunne ingen voksne gå inn uten å bøye seg. Når buret er såpass lite, forteller det noe om forholdene på smågårder og husmannsplasser. Og det blir en kontrast til Lyngsburet som kommer fra en stor gård i bygda.

De siste årene buret var i bruk på Bjønnmelen, ble det benyttet til oppbevaring av korn. I eldre tid var det matlager, dvs. at det lille buret ble brukt på samme måte som større bur.

En kopi av dette buret står ved Almoåsstuggu.