OMRÅDE

Ingvaldsengården med tilhørende snekkerverksted

Ingvaldsengården er en komplett bynær gård, som består av bolighus, snekkerverksted og materiallager. Snekkerverksted med masstue ble bygget i 1914, og var i kontinuerlig drift fram til 1987.

Ingvaldsengården er en komplett bynær gård, som består av bolighus, snekkerverksted og materiallager. Snekkerverksted med masstue ble bygget i 1914, og var i kontinuerlig drift fram til 1987.

Snekkerverkstedet er et godt eksempel på den lange og aktive håndverkstradisjonen i Verdal, og Stiklestad Nasjonale Kultursenter har i lengre tid utredet mulighetene for å flytte Ingvaldsengården fra Lektor Musumsgate 15 i Verdal til Stiklestad. Flyttinga ble gjennomført i november 2021, og vi er i gang med istandsetting og innholdsskaping.

I utviklingsplanen for SNK 2021-2024, «Der fortellinger møtes», er det lagt tydelige føringer for at håndverkstradisjoner og teknisk kunnskap skal være et satsingsområde. Men Ingvaldsengården er også relevant med tanke på olavsarv. Restaureringen av Stiklestad kirke i 1930 var et stort oppdrag for snekkerverkstedet. Maler, tegninger og gipsavstøpinger er bevart sammen med listverk og verktøy. Dette er viktig å ta vare på for senere antikvarisk restaurering av kirka. Det var også dette snekkerverkstedet som laget de første prototypene til våpen; øks, sverd og skjold, til «Spelet om Heilag Olav».

Ingvaldsengården vil miljømessig stå godt til saga på folkemuseet. Etter som det ikke fantes bynære gårder, eller hus i reisverk ved folkemuseet fra før, vil Ingvaldsengården være med og komplettere bygningsmassen ved museet. Alt ved bolighuset er produsert i snekkerverkstedet, også detaljer som vinduer, dører, listverk og inngangsparti med søyler. Bolighuset er dermed et direkte avtrykk av den handlingsbårne kunnskapen utført i snekkerverkstedet.

Slitasje på dørstokker forteller om bevegelsesmønster og slitasje på verktøy om flittig bruk. Dette skal bevares for ettertida. At maskinene allerede i 1914 var utstyrt med elektrisk motor gjør arbeidsplassen moderne for sin tid, samtidig som det tradisjonelle håndverket uten maskinell kraft er godt representert.

Både Verdal kommune, Trøndelag Fylkeskommune, Stiftelsen UNI og SNK har bidratt med finansiering av flyttinga. I tillegg har utbyggerne i Lektor Musumsgate 15 AS bidratt med
kostnadsreduserende tiltak i flytteprosessen.

Vi håper å kunne invitere publikum inn i snekkerverkstedet sommeren 2023