OMRÅDE

Lyngsburet

Toetasjes stabbur fra en av bygdas storgårder, Lyng ved Stiklestad. Oppført i 1850-årene.

Kommer fra: Gården Lyng ved Stiklestad.
Alder: Fra 1850-åra
Til museet: 1968

Dette toetasjes buret kommer fra en av de større gårdene i bygda, og er typisk for nokså store bur. Byggemåten er laftet tømmer med bordkledning av gran, og huset er plassert på trepåler. Det er en liten åpning mellom trappa og dørstokken. Både trepålene og denne åpningen skulle gjøre det vanskelig for mus å ta seg fram til kornbingene. Taket er tekt med torv. Klokketårnet med supanklokka (matklokka) hørte også med på store gårder. Klokken ble blant annet brukt til å kalle inn folk som arbeidet ute, til måltider.

Buret ble brukt til oppbevaring av matvarer før vi hadde kornsiloer, frysebokser og kjøleskap. På store gårder var det ofte to bur, et kornbur og et matbur. Dette var et kornbur der vart kornet oppbevart i første etasje, mens klær og annet lettere utstyr hadde sin plass i andre etasje.