OMRÅDE

Smia og tørkhuset

Kombinert smie og tørkhus, oppført på gården Heggstad ved Stiklestad på 1800-tallet.

Kommer fra: Heggstad, en nabogård til Stiklestad.
Alder: Usikkert – 1800-tallet.
Til museet: 1975

Bygningen er knapt 10 m lang og ca. 5,5 m brei. Den er bygd av laftet tømmer i en etasje på gråsteinsmur. Taket er dekt med skifer (labbsolstein) fra Spjellberget i Sul. Opprinnelig var det trolig spontak. Det er to rom, ei smie med avl (esse), og smiebelg. Belgen er fra Strådalen i Vera og ble laget i 1841. Det andre rommet har ovn og tørkhylle. Selve bygningen er satt opp slik den stod på Heggstad.

Kombinasjonen av smie og tørkhus var typisk for mange av flatbygdene på Innherred der korndyrkingen var viktig. Den var praktisk fordi begge husene trengte varme og begge var derfor også brannfarlige. Smeden måtte varme jern for å forme det, og tørkhusene ble brukt til å tørke korn og malt. Slike hus måtte derfor stå et stykke unna de andre husene på gårdene, for de ofte brant, og folk ville hindre at brannen spredte seg.

 

Arkeolog Per Steinar Brevik og museumsformidler Øystein Viem forteller om jernproduksjon og smias viktige funksjon på gården.