Hopp til navigasjonHopp til hovedinnholdHopp til bunnområde

OMRÅDE

Langhuset

Rekonstruert langhus fra siste del av vikingtida, før Norge ble kristnet etter slaget i 1030.

Langhuset på Stiklastadir. Dette var høvdingens arena. Langhuset brukes til formidling av politiske, religiøse og kulturelle samfunnsforhold i tida før slaget på Stiklestad.

Langhuset, 7­-8 meter bredt og 36 meter langt, som har en gildehall i den ene enden og en boligdel i den andre. Bygningen er konstruert, utrustet og innredet slik man antar at et langhus fra overgangen mellom vikingtid og middelalder kunne se ut.

Kunnskapen som ligger til grunn for bygningskonstruksjonen er basert på arkeologiske funn, historiske kilder og på kunnskap om hvordan eldre middelalderbygninger var konstruert. Stavkirkene har vært viktige kunnskapskilder i dette arbeidet. Utskjæringene er i hovedsak kopier basert på arkeologiske funn, og dekoren er typisk «Jellingstil», en førkristen dekorstil dominert av dyreornamentikk.

Mye av formidlingen skjer gjennom selskapelighet i flotte og eksotiske omgivelser, og gjennom leirskole og andre tilbud til skoleelever.