OMRÅDE

Stiklastadir

På denne majestetiske middelaldergården får du gode historier fra tida da ære, makt og den sterkestes rett var naturlige deler av hverdagslivet.

Med langhuset og gjesteloftet på Stiklastadir klar for besøkende, kan vi love nye, store hendelser på Stiklestad! Her får du gode historier fra tida da ære, makt og den sterkestes rett var naturlige deler av hverdagslivet.

Stiklastadir er navnet på en middelaldergård som er ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Gårdsanlegget består av flere hus og bygningskonstruksjoner og videreutvikles kontinuerlig. Først ble det satt opp det ruvende langhuset, forsamlingshallen fra vikingtid. Rundt denne storstua laftet vi de andre husene på gården: mastu, stall, fjøs, smie, bur og et toetasjes gjesteloft som ble ferdig i 2016. Dette arbeidet startet i 2007, og vil vare i 15-20 år.

Den mest spektakulære bygningen er langhuset, 7-­8 meter bredt og 36 meter langt, som har en gildehall i den ene enden og en boligdel i den andre. Bygningen er konstruert, utrustet og innredet slik man antar at et langhus fra overgangen mellom vikingtid og middelalder kunne se ut. Gårdsanlegget videreutvikles nå til å omfatte bygninger som hører kristen middelalder til. En ny byggeskikk preger gjesteloftet, tømret i såkalt «findalslaft». I denne bygningen er det middel­alderens legender og mirakelberetninger som fortelles. Dekor og innredning preges av sym­boler som hører kristendommen til. Pilegrimene er viktige, en og annen korsfarer dukker kanskje opp, og formidlingen synliggjør endrede sam­funnsforhold, påvirket som de var av impulser fra det kristne Europa.

Middelaldergården Stiklastadir er altså en arena for fortelling om overgangen fra det norrøne, høvdingbaserte, førkristne samfunn til middelaldersamfunnet basert på kristen tro, sed og moral og på den framvoksende middelalderstaten basert på et stadig sterkere rikskongedømme.

På Stiklastadir får dere mat på middelaldersk vis i gilder, dere kan delta i ulike aktiviteter for barn og voksne, dere møter håndverkere, dyr, en urtehage, og ungene kan leike slaget som på Olav Haraldssons tid.

Bli med på en reise tilbake til middelalderen du også!

Stuggu

Middelaldergården Stiklastadir har hall fra vikingtid, loft fra 1200-tall, fjøs og stall, men ingen bolig...

Les mer

Langhuset

Rekonstruert langhus fra siste del av vikingtida, før Norge ble kristnet etter slaget i 1030.

Les mer