mann, himmel, viking,

Spelprogram 2023

«Spelet om Heilag Olav» er en dramatisering av det som skjedde på gården Sul dagene før slaget på Stiklestad i året 1030.

Stykket er skrevet av Olav Gullvåg, og Paul Okkenhaug har komponert musikken.

I spelets 68-årige historie har ulike instruktører, skuespillere, amatører og frivillige vært med på å framføre denne historien og å sette sitt eget preg på Olav Gullvågs tekst og Paul Okkenhaugs musikk. Som ansvarlig produsent for spelet er Stiklestad Nasjonale Kultursenter opptatt av at historien fortelles og framføres på ulike måter, slik at vi kan kjenne både på tradisjonen og på hvordan dette berører oss i dag. Historiene som fortelles i spelet handler om det store vendepunktet: etter Olavs fall stilles det ikke lenger spørsmål ved Norge som rike. Konsekvensene etter 1030 er av en slik art at vi skal feire nasjonaljubileum i 2030 – Norge i tusen år.

I forestillingen møter vi både de nære og de store fortellingene: samfunnsendring, trosendring, mentalitetsendring. Hverdagslivet på gården utfordres av storpolitikk, og det mest sårbare enkeltmennesket møter kongen. Etter at Olav har ridd inn på gårdstunet blir ikke livet det samme…

Historisk bakteppe

VIKINGKONGEN

Olav Haraldsson ble konge av Norge i 1015. Hans største prosjekt var kristningen av landet og etableringen av et rikskongedømme. Konsentrasjonen av makt kombinert med tidvis brutal fremgang gjorde at flere stormenn allierte seg med danskekongen og drev Olav fra landet i 1028. Under et forsøk på å vinne riket tilbake, ble Olav drept i slaget på Stiklestad 29.juli 1030.

HELGENKONGEN

Etter slaget ble liket til Olav etter tradisjonen flyttet til Nidaros/Trondheim og gravlagt ved Nidelva. Etter kort tid spredde det seg historier om undergjerninger, og man bestemte seg for å åpne grava. Med kongens samtykke og hele folkets dom, vart Olav kåra til helgen av biskop Grimkjell under en seremoni i august 1031. Fra da av snakker vi ikke lenger om Olav Haraldsson, men om Heilag Olav.

NOREGS EVIGE KONGE OG RIKSVÅPEN

l løpet av middelalderen ble Olav den Hellige det fremste symbolet for både kongemakt og kirke i Norge. Sist på 1100-tallett ble begrepet Rex Perpetuus Norvegiae etablert, Norges evige konge. Martyrøksen som Olav ble drept med kom inn som motiv i det norske riksvåpenet på 1200-talet og har vært der siden.

PILEGRIMSVANDRINGER

Etter hvert ble gravkirken til kongen i Trondheim og trolig også Stiklestad, viktige pilegrimsmål. Olav den Hellige var, og er, helgen både i pavekirken og i den ortodokse kirken. Selv om de fleste pilegrimene var fra Skandinavia, kom det også mange langvegs fra.

OLAVSKIRKER OG OLAVSKUNST

Vi kjenner til mer enn 300 kirker og kloster i Nord-Europa som ble viet til Olav den hellige i middelalderen. De første ble reist i England bare noen tiår etter slaget. På samme måte ble olavskunst i form av maleri, skulpturer og pilegrimsmerke spredt over store deler av Europa. Kanskje det mest eksotiske eksemplet er et maleri på en søyle i fødselskirken i Betlehem, datert til om lag 1160. Olavskirker og olavskunst hører likevel ikke hjemme bare i middelalderen - det blir fremdeles bygd nye kirker og malt ny malerier.

Spilles på Friluftscenen
gjennomsiktig amfi
VARIGHET

ca. 2 timer uten pause

PRISER

Amfiet har 2 priskategorier og har
sitteplasser til vel 5.000 tilskuere.

Forestillinger i 2022:
slaget på Stiklestad, Peter Nicolai Arbo
slaget på Stiklestad, Peter Nicolai Arbo
til laget

Spelet om Heilag Olav: Historiefortelling, teater, tradisjon og nyskaping – opplevelse og engasjement! Velkommen til Stiklestad!

Spelet utvikles fra år til år og har et magisk grep på sitt publikum. Til nå har over 800 000 personer sett forestillingen om Olav Haraldssons fall på Stiklestad, som oppføres på Nordens største og eldste friluftsteater. Det har vært spel på Stiklestad siden 1954.

Om lag 700 personer er involvert i og omkring forestillingen. Profesjonelle skuespillere står på scenen sammen med amatører. Orkesteret er også sammensatt av profesjonelle og amatører. Andre aktører er kor, statister og et stort frivillig apparat. «Spelet om Heilag Olav» blir fremført på selve slagstedet, Stiklestad, der Olav Haraldsson falt i 1030. Det skjer i et miljø og med en ramme som bare natur, historie og dyktige aktører kan skape.

 

Kunstnerisk lag

Regissør:
Peer Perez Øian

Koreograf:
Belinda Braza

Musikalsk leder:
Simon Revholt

Dramaturg:
Anders Hasmo

Korinstruktør:
Hans Dur Molvik

Amatørskuespillere

Helga
Sandra P. Storhaug

Jostein
Jonas Sklett Løvik

Einar
Vetle Røsten Granås

Harald Kongsbror
Jonas Bjerkem

Halle
Odin Liaklev

Biskop Grimkjell
Espen Hovdahl

Kåre Ljotson
Jonas Eriksson

Froste
Fredrik Haugen

Grima
Marlen Knutli

På scenen

Kong Olav Haraldsson
Odin Waage

Torgeir Flekk
Gard Skagestad
bonde på Sul

Gudrid
Iren Reppen
kona hans

Gudrun
Hanne Skille Reitan
datter

Jostein
Jonas Sklett Løvik
eldstesønn

Einar
Vetle Røsten Granås
yngstestesønn

Gamal Jostein
Nils Ole Oftebro
far til Torgeir

Grima
Marlen Knutli
gammal tjenestekvinne

Torgeir Halleson
Tore B. Granås
Kvistadbonden, gift med søster til Gudrid

Halle Torgeirsson
Odin Liaklev
son til Torgeir fra Kvistad

Helga Helgesdotter
Sandra P. Storhaug
trulova med Einar

 

Harald Kongsbror
Jonas Bjerkem

Tormod Kolbrunarskald
André Søfteland

Arnjot Gelline
Roger Storm
Svensk Fredlaus

Froste
Fredrik Haugen

Kåre Ljotson
Jonas Eriksson

Biskop Grimkjell
Espen Hovdahl

Finn Arneson
Lars Bendik Austmo

Rognvald Bruseson
Rolf Erik Lyng

Høvdinger
Lars Daniel Hjelde
Joachim Heppelmann
Jørgen Innhaug

Prester
Øystein vist
Robert Bye
Knut Barli

Døden til hest
Katrine Sørensen Moe

bakketopp, hest, menn, flagg

FRIVILLIGE

Et stort apparat av omlag 850 frivillige personer tar seg av våde de praktiske gjøremålene og sceneprestasjoner som skal til for å arrangere Spelet om Heilag Olav og Olasokdagene på Stiklestad. De organiserer blant annet parkering, salg av billetter, henviser sitteplasser i amfiet og holder orden på scenen. Frivillige tar seg også av kostyme, sminke og deler av reklamearbeidet. Det er regnet ut at dugnads innsatsen i Spelet har et omfang på nesten 11 årsverk! De frivillige under Spelet om Heilag Olav vant Frivillighetsprisen 2013.

SPELNEMDA

Spelnemda rekrutterer, koordinerer og leder hele dugnadsinnsatsen og det frivillige arbeidet knyttet til. forberedelser og gjennomføring av spelet.

Spelnemda i år:

Jostein Grande           Leder
Gerd Sagen                 Nest leder
Katrine Bruvold          Plassnemd
Ola Schjei                    Aktørnemd
Robert Bye                  Leder nemnd for servicefunksjoner
Tore Svartås                Leder nemnd for informasjon og salg
Gaute Aune Aurdal

AMATØRSKUESPILLERE

Amatørskuespillere, dansere og statister har uvurderlige og viktige oppgaver i skuespillet, og det frivillige apparatet er nødvendig i gjennomføringen av spelet. Det er en stor inspirasjon å få spille sammen med de profesjonelle, og kombinasjonen av amatører og profesjonelle på samme lag skaper energi og entusiasme hos begge parter. Amatørskuespillere, dansere, gårdsfolk og prester kommer fra Verdal Teaterlag og andre teaterlag i distriktet. Hærmenn kommer fra Norsk Hærmannsforbund av 29. juli 1995. Ryttere kommer fra Sandslia Ridesenter i Verdal.

Hester


Brynjar

Frippe

Simen (Silver Raphsody)

Trons Teddy

Nesmi

Frøya

Gulljerven

Stanza Girl

Glimre

Funny Girl

Sørgårds Elias

Lulu

Bertil

Hestene er fra Sandslia Ridesenter

STIKLESTADPRISEN

Verdal kommune deler ut Stiklestadprisen annenhvert år.

STATUTTER

"Prisen skal deles ut til en skapende eller utøvende kunstner, for en kunsnerisk innsats som har forbindelse med Stiklestad og /eller de ideer og den tradisjon som har forbindelse med olsok. Prisen kan også tildeles en norsk vitenskapsmann eller populærhistoriker for et historisk eller populærhistorisk arbeid, som har levendegjort beghivenheter i norsk historie med tilknyttning til Stiklestad og olsok."

I år blir Stiklestadprisen delt ut i etterkant av spelforestillingen fredag 29. juli.

Stiklestadprisen 2022 tildeles Nils Norman Iversen.
Les saken her

TIDLIGERE TILDELT STIKLESTADPRISEN

1971 Gisle Straume
1973 Paul Okkenhaug
1975 Trygve Nøvre
1977 Einar Krokstad
1977 Olaug Helberg
1980 Arne Aas
1982 
Sidsel Ryen
1984 
Øyvind Øyen
1986 
Thorbjørn Lindhjem
1988 
Otto Homlung
1990 
Torbjørn Fossum
1992 
Ståle Bjørnhaug
1994 Vera Henriksen
1996 Arnulf Haga
1998 Nils Ole Oftebro
2000 Erik Hivju
2002 Hildegunn Eggen
2004 Ole Kristian Ruud
2006 Eir Inderhaug
2008 Arne Fagerholt
2010 Else Lund og Anne Guri Sende
2012 Lars Roar Langslet
2014 Karsten Alnæs
2016 Håkon Gullvåg
2018 Anne Grosvold

Med forbehold om feil.
Meldes inn til [email protected]