spelet 2024, olav haraldsson

Spelprogram 2024

«Spelet om Heilag Olav» er en dramatisering av det som skjedde på gården Sul dagene før slaget på Stiklestad i året 1030.

Stykket er skrevet av Olav Gullvåg, og Paul Okkenhaug har komponert musikken.

I spelets 70-årige historie har ulike instruktører, skuespillere, amatører og frivillige vært med på å framføre denne historien og å sette sitt eget preg på Olav Gullvågs tekst og Paul Okkenhaugs musikk. Som ansvarlig produsent for spelet er Stiklestad Nasjonale Kultursenter opptatt av at historien fortelles og framføres på ulike måter, slik at vi kan kjenne både på tradisjonen og på hvordan dette berører oss i dag. Historiene som fortelles i spelet handler om det store vendepunktet: etter Olavs fall stilles det ikke lenger spørsmål ved Norge som rike. Konsekvensene etter 1030 er av en slik art at vi skal feire nasjonaljubileum i 2030 – Norge i tusen år.

I forestillingen møter vi både de nære og de store fortellingene: samfunnsendring, trosendring, mentalitetsendring. Hverdagslivet på gården utfordres av storpolitikk, og det mest sårbare enkeltmennesket møter kongen. Etter at Olav har ridd inn på gårdstunet blir ikke livet det samme…

Historisk bakteppe

VIKINGKONGEN

Olav Haraldsson ble konge av Norge i 1015. Hans største prosjekt var kristningen av landet og etableringen av et rikskongedømme. Konsentrasjonen av makt kombinert med tidvis brutal fremgang gjorde at flere stormenn allierte seg med danskekongen og drev Olav fra landet i 1028. Under et forsøk på å vinne riket tilbake, ble Olav drept i slaget på Stiklestad 29.juli 1030.

HELGENKONGEN

Etter slaget ble liket til Olav etter tradisjonen flyttet til Nidaros/Trondheim og gravlagt ved Nidelva. Etter kort tid spredde det seg historier om undergjerninger, og man bestemte seg for å åpne grava. Med kongens samtykke og hele folkets dom, vart Olav kåra til helgen av biskop Grimkjell under en seremoni i august 1031. Fra da av snakker vi ikke lenger om Olav Haraldsson, men om Heilag Olav.

NOREGS EVIGE KONGE OG RIKSVÅPEN

l løpet av middelalderen ble Olav den Hellige det fremste symbolet for både kongemakt og kirke i Norge. Sist på 1100-tallett ble begrepet Rex Perpetuus Norvegiae etablert, Norges evige konge. Martyrøksen som Olav ble drept med kom inn som motiv i det norske riksvåpenet på 1200-talet og har vært der siden.

PILEGRIMSVANDRINGER

Etter hvert ble gravkirken til kongen i Trondheim og trolig også Stiklestad, viktige pilegrimsmål. Olav den Hellige var, og er, helgen både i pavekirken og i den ortodokse kirken. Selv om de fleste pilegrimene var fra Skandinavia, kom det også mange langvegs fra.

OLAVSKIRKER OG OLAVSKUNST

Vi kjenner til mer enn 300 kirker og kloster i Nord-Europa som ble viet til Olav den hellige i middelalderen. De første ble reist i England bare noen tiår etter slaget. På samme måte ble olavskunst i form av maleri, skulpturer og pilegrimsmerke spredt over store deler av Europa. Kanskje det mest eksotiske eksemplet er et maleri på en søyle i fødselskirken i Betlehem, datert til om lag 1160. Olavskirker og olavskunst hører likevel ikke hjemme bare i middelalderen - det blir fremdeles bygd nye kirker og malt ny malerier.

Spilles på Friluftscenen
gjennomsiktig amfi
VARIGHET

ca. 2 timer uten pause

Forestillinger i 2024:

25. juli

27. juli

28.juli

29.juli

slaget på Stiklestad, Peter Nicolai Arbo
slaget på Stiklestad, Peter Nicolai Arbo
Spel_Øyvind_Malim_2023 (8)

Handlingen i Spelet om Heilag Olav

På fjellgården Sul, i næreheten av Stiklestad, bor en fredlig bondefamilie. De havner i sentrum for mektige hendelser i en strid som handler om makt over land og rike.

Spel_Øyvind_Malim_2023 (56)

Rollefigurene i spelet

Hvem var egentlig Tormod Kolbrunarskald? Få en kjapp innføring i rollefigurene i Spelet om Heilag Olav. Deres navn og hvem de er, levde de på ekte eller er de oppdiktet?

1954

Spelets historie

Hvem var forfatteren Olav Gullvåg? Eller komponisten Paul Okkenhaug? Og hvor kom ideen til lensmann Jon Suul fra?

Spelet om Heilag Olav: Historiefortelling, teater, tradisjon og nyskaping – opplevelse og engasjement! Velkommen til Stiklestad!

Spelet utvikles fra år til år og har et magisk grep på sitt publikum. Til nå har over 800 000 personer sett forestillingen om Olav Haraldssons fall på Stiklestad, som oppføres på Nordens største og eldste friluftsteater. Det har vært spel på Stiklestad siden 1954.

Om lag 700 personer er involvert i og omkring forestillingen. Profesjonelle skuespillere står på scenen sammen med amatører. Orkesteret er også sammensatt av profesjonelle og amatører. Andre aktører er kor, statister og et stort frivillig apparat. «Spelet om Heilag Olav» blir fremført på selve slagstedet, Stiklestad, der Olav Haraldsson falt i 1030. Det skjer i et miljø og med en ramme som bare natur, historie og dyktige aktører kan skape.

 

til laget
bakketopp, hest, menn, flagg

FRIVILLIGE

Et stort apparat av omlag 850 frivillige personer tar seg av våde de praktiske gjøremålene og sceneprestasjoner som skal til for å arrangere Spelet om Heilag Olav og Olasokdagene på Stiklestad. De organiserer blant annet parkering, salg av billetter, henviser sitteplasser i amfiet og holder orden på scenen. Frivillige tar seg også av kostyme, sminke og deler av reklamearbeidet. Det er regnet ut at dugnads innsatsen i Spelet har et omfang på nesten 11 årsverk! De frivillige under Spelet om Heilag Olav vant Frivillighetsprisen 2013.

SPELNEMDA

Spelnemda rekrutterer, koordinerer og leder hele dugnadsinnsatsen og det frivillige arbeidet knyttet til. forberedelser og gjennomføring av spelet.

Spelnemda i år:

Jostein Grande           Leder
Gerd Sagen                 Nest leder
Katrine Bruvold          Område/plass
Ola Schjei                    Aktør/teknisk
Robert Bye                  Servicefunksjoner
Tore Svartås                Informasjon og salg
Nidaros bispedømme

AMATØRSKUESPILLERE

Amatørskuespillere, dansere og statister har uvurderlige og viktige oppgaver i skuespillet, og det frivillige apparatet er nødvendig i gjennomføringen av spelet. Det er en stor inspirasjon å få spille sammen med de profesjonelle, og kombinasjonen av amatører og profesjonelle på samme lag skaper energi og entusiasme hos begge parter. Amatørskuespillere, dansere, gårdsfolk og prester kommer fra Verdal Teaterlag og andre teaterlag i distriktet. Hærmenn kommer fra Norsk Hærmannsforbund av 29. juli 1995. Ryttere kommer fra Sandslia Ridesenter i Verdal.

Med forbehold om feil.
Meldes inn til [email protected]