Dagens 1030: Digitale historier fra Stiklestad

Da pandemien brøt ut i mars 2020 savnet vi våre mange besøkende og vi hivde oss fort rundt og laget digital formidling fra ulike områder her på Stiklestad. Her vil dere møte oss ansatte som deler historier som spenner over tusen år – knyttet til både Olav og til stedet Stiklestad. 

Hjertelig velkommen til ”Dagens 1030”

https://youtu.be/Bi5tcjeDBoE
Arkeolog Per Steinar Brevik tar oss med inn i tømrerhallen vår og forteller om middelalderens økser og lafteteknikker.
https://youtu.be/N0lbjZEr-7Q
Museumsformidler Ida Myhre Kirkholt tar oss med inn i utstillingen fra 2. verdenskrig på Folkemuseet og forteller barna og hele familien om hvorfor vi feirer Frigjøringsdagen den 8. mai.
https://youtu.be/gKIBx1iXuz4
Museumsformidler Lars Børre Hallem tar oss med til Nordbergshaugen nært Verdal sentrum hvor gode kollega og bygningsvernrådgiver Jarle Vangstad forteller om seteranlegget.
https://youtu.be/rbpBHuxxpac
Museumshåndverker Kai Johansen tar oss med inn i Gildehallen på Middelaldergården Stiklastadir og viser oss vikingtidens kunst og ornamentikk.
https://youtu.be/ThKhGDyzvXE
Seksjonsleder Arnstein Indahl tar oss med inn i det Russisk-Ortodokse «Hellige Olav kapell» her på Stiklestad.
https://youtu.be/7HfM0M9KvAg
Museumshåndverker Rolf Anders Lein forteller om historien om kverna og hvordan den fungerer
https://www.youtube.com/watch?v=vNZJ3zi37ZU&feature=youtu.be
Museumshåndverker Kai Johansen gir tips til spikkeaktiviteter i Snekkerstua på Stiklestad
https://www.youtube.com/watch?v=9DRsUtlzKjI&feature=youtu.be
Magasinansvarlig Kristin Sørli tar oss med på skattejakt blandt de over 30 000 gjenstandene i museumsmagasinet
https://youtu.be/vtXzsyWVhA4
Museumshandverker Håvard Stuberg viser Strådalsaga fra fjellbygda Vera som i dag står på Folkemuseet på Stiklestad
https://www.youtube.com/watch?v=-xCyDRuKixA&feature=youtu.be
Sivert inviterer barna å besøk i Leikefjøset og Laura byr på eggedosis i Vegvokterboligen
https://www.youtube.com/watch?v=t0Y1Otdf16Q&feature=youtu.be
Arkeolog Per Steinar Brevik og museumsformidler Øystein Viem forteller om jernproduksjon og smias viktige funksjon på gården
https://www.youtube.com/watch?v=ZYfNU2KRlrk
Museumsformidler Øystein Viem og arkeolog Per Steinar Brevik viser hvordan man laget ild i tildligere tider
https://www.youtube.com/watch?v=lMJgKcB5JJo
Arkeolog Per Steinar Brevik viser leker og idrett fra vikingtid
https://youtu.be/Sv-JWkdlbCA
Museumsformidler Mildri Ryan i rollen som tausa Ingeborg-Anna på folkemuseet
https://www.youtube.com/watch?v=R0A9B4IQrSU&feature=youtu.be
Museumsformidler Øystein Viem forteller bueskytingens historie
https://youtu.be/Q_xyvqtjyyw
Gunhild Rikstad viser hvordan man laget klær i vikingtiden
https://youtu.be/hv_GAo5Ni8s
Museumsformidler Ida Kirkholdt Myhre forteller historien om Olav og slaget på Stiklestad for barna
https://www.youtube.com/watch?v=DIKSSkxkmQk
Håvard Stuberg forteller om spennende funn i Ådalsvollburet.
https://www.youtube.com/watch?v=svWLPGUnV1c&feature=youtu.be
Lars Børre forteller litt om formidling på Middelaldergården Stiklastadir
https://www.youtube.com/watch?v=GbdHeKnd-hY
Arnstein Indahl guider i St.Olav kapell
Del på Facebook