Symboltungt kunstprosjekt på Olavshaugen på Stiklestad: ROSA TREKANT

SYMBOLTUNGT KUNSTPROSJEKT PÅ OLAVSHAUGEN PÅ STIKLESTAD: ROSA TREKANT

Rosa trekant kunst Olavshaugen med blomsterkors foran

For første gang vil Olsokutstillingen 2022 inkludere en kunstinstallasjon på Olavshaugen på Stiklestad. Gjennom et samarbeid mellom årets Olsokkunstner Pride Art, Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) og Fortidsminneforeningen vil besøkende i sommer oppleve et monumentalt kunstverk som både markerer Skeivt kulturår og aktualiserer Olavshaugens rolle som minnested og symbolsterk arena gjennom nesten tusen år. Verket vil være seks meter høyt og har fått tittelen ROSA TREKANT.

 

Olsokutstillingen er en sentral del av kulturfestivalen Olsokdagene på Stiklestad( 26.-31.juli). «En viktig motivasjon for at SNK har en olsokkunstner er ønsket om å tilføre stadig nye tolkninger av symbolstedet Stiklestad. Et annet viktig mål er å sikre at Stiklestad er et sted hvor du møter et mangfold av stemmer, samt vårt fokus på å løfte kunstens rolle som ytring og demokratisk bærebjelke», sier Heidi Anett Øvergård Beistad, direktør i SNK. Valget av kunstnerorganisasjonen Pride Art som årets olsokkunstner er i tillegg preget av at temaet for Olsokdagene 2022 er FRI. En viktig grunn til temavalget er Skeivt kulturår. «Vi er enormt takknemlige for samarbeidet med Pride Art om årets Olsokutstilling. At Fortidsminneforeningen i tillegg går inn i dette samarbeidet slik at vi kan realisere en kunstintervensjon på et av landets mest symbolsterke steder, Olavshaugen, gjør meg utrolig stolt», sier Beistad.

 

Kunstverket ROSA TREKANT vil bestå av en seks meter høy installasjon i metall og pleksiglass. Blikkfanget vil være en lysende, rosa trekant. Den rosa trekanten er et symbol med en mørk bakgrunnshistorie. Den ble brukt under Hitlers nazi-regime for å merke homofile menn under Holocaust. På 1970-tallet ble trekanten imidlertid tatt i bruk av homofile som et kampsymbol.
Den ble bl.a. en viktig markør i aktivismen rundt HIV/AIDS under parolen «Silence=death» og brukes fortsatt som et symbol i den skeive rettighetskampen.

 

Kunstinstallasjonen vil utformes av Stephan Udbjørg, styremedlem i Pride Art.  Pride Art er en kunstaktivistisk organisasjon som samler over 600 skeive kunstnere og kunstfaglige ressurser med bakgrunn fra 25 ulike land. De arbeider for økt mangfold og representasjon av marginaliserte og ignorerte stemmer og perspektiver. Gjennom kunsten søker de å skape økt forståelse for skeive menneskers liv og virkelighet, bla. ved å stimulere til holdningsendring gjennom åpenhet og det sterke verktøyet kunst utgjør i kampen mot diskriminering og fordommer. Frederick Lucius Nathanael, leder i Pride Art, understreker viktigheten av og samtidsrelevansen til verket ROSA TREKANT: «I 68 land er det fortsatt kriminelt å være homofil. I 8 er det dødsstraff. I tillegg blåser det en vind av fascisme, ekstremisme og angrep mot skeives rettigheter både i Europa og verden forøvrig. Det er stadig mer kritikk mot Pride, som blant annet kalles ideologi. Den rosa trekanten må derfor frem for å minne om hva dette kan føre til. Under regnbuen er det mye fest, men vi må vise at det fortsatt er grunn til protest. I Norge er eksempelvis 40 % av skeive lite tilfreds med livet, og det er dobbelt så mye levekårsproblemer og selvmord blant skeive. Kampen er ikke over og kunsten er et av våre sterkeste våpen.»

 

Valget av Olavshaugen som arena for ROSA TREKANT er symboltungt. Olavshaugen er ifølge legenden stedet hvor kong Olav Haraldssons lik ble gjemt natten etter slaget på Stiklestad 29.juli i 1030. Haugen ble i forlengelsen av dette tidlig et viktig minnested på Stiklestad og ikke minst: en arena for symbolsterke markeringer, inkludert Nasjonal Samlings aktive bruk av haugen i årene 1934 – 1945. En konkret manifestasjon av dette er at det har blitt reist en rekke monumenter på haugen, sannsynligvis helt tilbake i middelalderen. Den nåværende støtten er fra 1807. I tillegg ligger den såkalte NS-bautaen nedgravd der. Sommerens kunstinstallasjon blir slik ikke bare et enkeltstående verk, men også et midlertidig monument som føyer seg inn i den tusenårige tradisjonen for å bruke Olavshaugen til sterke ytringer. I kraft av dette vil verket både gå i dialog med monumentene som har blitt reist på haugen tidligere og selv bruke stedets kraft til å rette oppmerksomhet mot og invitere til samtaler om den pågående kampen for skeives rettigheter nasjonalt og internasjonalt.

 

Olavshaugen eies av Fortidsminneforeningen. SNK og Fortidsminneforeningen har et nært samarbeid basert på følgende ambisjon: frem mot Nasjonaljubileet 2030 skal Olavshaugen videreutvikles som minnested og arena for tematisering av historiebruk i et tusenårig perspektiv. Generalsekretær Ola H. Fjeldheim i Fortidsminneforeningen sier følgende om foreningens motivasjon for å bli med på sommerens kunstprosjekt: «Kulturminner bidrar svært ofte til å sette vår tid i perspektiv. Olavshaugen har lenge hatt en sterk symbolverdi, og har vært brukt som et sted hvor verdier formidles og fortolkes. Haugen er fortsatt høyst aktuell, og det er helt naturlig for Fortidsminneforeningen å la den være en del av den viktige markeringen som årets Olsokutstilling vil bli.»

 

Olsokutstillingen 2022 «Queer Spirit» åpnes 26.juli av preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit. Det vil være en kollektivutstilling med bidrag fra flere titalls kunstnere som tar hele Stiklestadområdet i bruk. I tilknytning til utstillingen vil det også bli daglige performative verk under Olsokdagene, samt samtaler og foredrag. Utstillingen blir stående ut august.

Se arrangement her

Olavshaugen med statue og blomsterkors

Del på Facebook