Samisk og norsk flagg på Olavshaugen under Olsokdagene

 Symboltung markering på olavshaugen under olsokdagene på stiklestad: flagging med både det samiske og det norske flagget.

I et samarbeid mellom Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) og Fortidsminneforeningen, og som en kommentar til Olsokutstillingen 2023, vil det samiske flagget i år heises på Olavhaugen for første gang. Fra 25. juli og under hele festivalperioden, vil dermed det samiske og det norske flagget vaie side ved side på den symbolsterke haugen. Slik ønsker vi å rette søkelys mot samiske perspektiver på historiene om Norge, samt aktualisere Olavshaugens rolle som minnested og symbolsterk arena gjennom nesten tusen år. 

Olsokutstillingen er en sentral del av kulturfestivalen Olsokdagene på Stiklestad (25. – 30.juli). Årets olsokkunstner er Máret Ánne Sara. «Olsokutstillingen skal løfte kunstens rolle som ytring og bidra til at Stiklestad er et sted hvor du møter mangfoldet i fortellingene om Norge. I et år hvor temaet menneskerettigheter og forholdet mellom majoritet og minoritet har blitt voldsomt reaktualisert gjennom Fosen-saken, er det en stor ære at Máret Ánne Sara er årets Olsokkunstner» sier Heidi Anett Øvergård Beistad, direktør for Museene Arven som SNK er en del av. «Vi er svært takknemlige for at Fortidsminneforeningen og vi igjen samarbeider om en markering på Olavshaugen. Flaggingen vil bli en sterk kommentar til olsokutstillingen og løfter et viktig perspektiv på stedets historie: at Stiklestad ligger både i Trøndelag og i Sør-Saepmie», legger Beistad til.

Olavshaugen er ifølge legenden stedet hvor kong Olav Haraldssons lik ble gjemt natten etter slaget på Stiklestad 29. juli i 1030. Haugen ble tidlig et viktig minnested på Stiklestad og ikke minst: en arena for symbolsterke markeringer. Lenge har to flaggstenger og to norske flagg prydet haugen. Når dette i år i stedet flagges med et samisk og et norsk flagg, går det derfor inn i en tusenårig tradisjon. I kraft av dette vil markeringen både gå i dialog med tidligere bruk av haugen og selv bruke stedets kraft til å rette oppmerksomhet mot det samiske folkets historier og forholdet mellom minoritet og majoritet i fortid, nåtid og fremtid.

Olavshaugen eies av Fortidsminneforeningen. SNK/Museene Arven og Fortidsminneforeningen har et nært samarbeid basert på følgende ambisjon: frem mot Nasjonaljubileet 2030 skal Olavshaugen videreutvikles som minnested og arena for tematisering av historiebruk i et tusenårig perspektiv. Ola Fjellheim, generalsekretær i Fortidsminneforeningen, sier følgende om årets markering: «Sammen setter Fortidsminneforeningen, SNK og Museene Arven Olavshaugen inn i en aktualiserende ramme gjennom årets markering. Det legger nye stemmer og flere lag av historier til Olavshaugens nær tusenårige historie. Olavshaugen blir dermed en arena for vår tids aktuelle temaer, og et sted for refleksjon over både nåtid og historiens lange linjer. Et sted for innsikt og utsyn der det samiske og norske flagget vil vaie side om side under årets Olsokdager. Vi gleder oss!»

Olsokutstillingen 2023 åpnes 25. juli av sametingsråd Maja Kristine Jåma. Utstillingen blir stående ut september.

Del på Facebook