4,5 millioner til Stiklestad!

Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Museene Arven mottok i dag en gave fra Sparebankstiftelsen SMN og Sparebank1 SMN på totalt 4, 5 millioner.

1,5 millioner av dette beløpet, nærmere bestemt 1 million fra Sparebankstiftelsen SMN og 500 000 fra Sparebank 1 SMN, er øremerket forprosjektet for stedsutvikling av Stiklestad mot 2030, Stiklestad for nye tusen år.

«Vi er enormt takknemlige for at både Sparebank 1 SMN og Sparebankstiftelsen SMN gir et så betydelig bidrag til «Stiklestad for nye tusen år». I tillegg til et helt avgjørende bidrag til prosjektets økonomiske fundament, er bevilgningene en stor anerkjennelse av prosjektets innhold og et tydelig signal om hvilken verdi de ser at satsningen vil ha både for Trøndelag og for Norge. Det inspirerer oss  – og vi håper det også vil inspirere andre.», sier direktør ved Museene Arven, Heidi Anett Øvergård Beistad.

Øvrige 3 millioner er en langsiktig videreføring av den mangeårige samarbeidsavtalen Sparebank 1 SMN har hatt med Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Museene Arven som en del av sponsorlauget Stiklestadleidangen.

«Som museum blir vi stadig utfordret på å øke vår egeninntjening. Vi er derfor svært glade for at samarbeidsavtalen med Sparebank 1  SMN nå er langsiktig og  gir oss en forutsigbarhet i arbeidet vårt med utvikling av Spelet om Heilag Olav, Olsokdagene, Vikingsommer på Stiklestad og øvrig innhold» sier Ingegerd Eggen, museumsleder ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.

« Vi ønsker å bidra til å bygge gode lokalsamfunn og sammen i dette prosjektet skape verdier og økt bolyst i regionen», sier Hilde Sem Lykke, leder for samfunnsutbytte i SpareBank 1 SMN.

«For oss er det viktig at historien og stedsutviklingen blir et viktig nasjonalt symbol som bidrar til at kulturarven forvaltes og formidles til flere generasjoner, til inspirasjon og læring også etter 2030», sier daglig leder Berit Rustad i Sparebankstiftelsen SMN.

Nyheten ble lansert under et frokostmøte arrangert av Innherreds Næringsforening, SNK/Museene Arven, Scandic Stiklestad og Sparebank 1 SMN.

På frokostmøtet var det samlet flere aktører fra næringslivet for å bli bedre kjent med planene for Stiklestad for nye tusen år. Oppfordringen fra SpareBank 1 SMN var tydelig til deltakerne:

« Kraften i at det offentlige, næringslivet og frivilligheten tenker stort og sammen er uvurderlig. Vi ser absolutt behovet for å bygge broer mellom ulike sektorer, slik at vi kan dra nytte av hverandres kompetanse og ressurser. Samarbeid mellom næringsliv og kulturaktører kan gi positive ringvirkninger for hele Midt-Norge, og det er avgjørende for bærekraftig utvikling og vekst i regionen,» sa Lykke.

Under frokostmøtet ble status for utviklingsplanene presentert og konseptet for ny hovedutstilling offentliggjort.

 

Stiklestadfortellinger – et slag, et sted tusen stemmer

Ny hovedutstilling er kjernen i stedsutviklingsprosjektet «Stiklestad for nye tusen år». Konseptet for denne er nå klart og har fått tittelen «Stiklestadfortellinger – et slag, et sted tusen stemmer». Med utgangspunkt i fortellingene om slaget i 1030 og Stiklestad sin unike nasjonale posisjon som slagsted og symbolsted i tusen år, vil utstillingen invitere besøkende inn i en samtale om hvorfor Stiklestad ble og har forblitt så viktig for så mange, samt om historiebruk og historie som samfunnsformende kraft. Tittelen Stiklestadfortellinger er valgt for å rette søkelys mot de mange fortellingene som knytter seg til stedet – og som samlet er grunnen til Stiklestads varige betydning.

Det finnes mange ulike fortellinger om hva som egentlig skjedde på Stiklestad i 1030. Hjertet i utstillingen vil derfor være en levendegjøring av ulike kilders beskrivelser av det berømte slaget, som en inngang til både Stiklestads historier og temaet kildekritikk. I tillegg vil utstillingen bestå av en rekke rom som belyser ulike sider ved Stiklestad og olavsarven gjennom tusen år, eksempelvis Olavsrommet, Kirkerommet, Spelrommet, Politikkrommet, Ytringsrommet og Mimrerommet. Sistnevnte vil fokusere på ulike minner skapt på Stiklestad, blant annet gjennom å invitere stadig nye personer til å dele sine minner i utstillingen. Utstillingen vil også ha fasiliteter som muliggjør innlån av originale gjenstander. Målet er å skape en ny hovedutstilling som engasjerer både lokalbefolkning og tilreisende, uavhengig av alder og bakgrunn, og som slik bidrar til å styrke Stiklestad som destinasjon, museum og demokratisk arena.

Del på Facebook