Nasjonaljubileet 2030 får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Nasjonaljubileet 2030 får 750 000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til videreutvikling av Den digitale olavskilden.

Nasjonaljubileet 2030 skal med støtten fra Sparebankstiftelsen DNB engasjere en person til å arbeide med innsamling og registrering av spor etter Olav. Mange av sporene etter Olav bygger på en muntlig fortellertradisjon. Lokale sagn, myter og spor etter Olav i lokalmiljøet eksisterer i en lokal fortellertradisjon, som i varierende grad er nedtegnet. Vi vil jobbe aktivt med oppsøkende arbeid for å møte mennesker med lokalkunnskap om sagn og myter, personer med lokalkunnskap om naturformasjoner, olavskilder, m.m. Vi skal òg oppsøke lokale historielag, lokale sanitetsforeninger, eller museumsorganisasjoner. Dette skal være et prosjekt hvor alle som vil skal kunne engasjere seg i arbeidet med å samle spor etter Olav. Både den tusenårige virkningshistorien og nåtidige samfunnsavtrykk er relevante.

Les mer om dette her.

 

 

Del på Facebook