Veresspelet i ord og toner

Veresspelet

Tidspunkt

31. august 2024

Arrangør

Veresspelet

Sted

Scandic Stiklestad

Pris

250/380/430

VERESSPELET I ORD OG TONER

Konsert med musikken fra spelet om skogfinnene som kom til fjellbygda Vera rundt år 1800.

Mange har ytret ønske om å høre igjen sangene til Toralf Lund og Sissel Hermann, og nå inviteres det til konsert i Borggården. Musikken bindes sammen med handlingen i Veresspelet, og mange av de beste sangerne i området er med som solister.

Varighet ca. 2 timer og 15 minutter. Det blir pause med mulighet for å kjøpe seg kaffe, drikke og kioskvarer. Mulighet for bespisning i Restaurant Skalden før og etter forestillingen.