Hans Dur Molvik

Hans Dur Molvik er utdannet kikremusiker fra Norges Musikkhøgskole. Han brenner for historien om St. Olav og norske helgener generelt. Til daglig er han dirigent og kunstnerisk leder St. Hallvardsguttene som feirer både St. Hallvard og som opptrer årlig i St. Peterskirken i Roma. I tillegg er han kantor i Drøbak kirke og dirigerer Drøbak kantori. Med bakgrunn som bandmusiker har han deltatt på flere norske festivaler som improvisasjonsmusiker og trommeslager. I tillegg har han turnert en del som sanger i gruppa Salomos Høysangere og Ugler i Moseboken.

Dette er femte året han dirigerer Olsokkoret på Stiklestad.