HISTORIE

Men hva er EGENTLIG olavsarven?

Tusen år med ekstremt engasjement

Er du en av de mange som har stilt deg dette spørsmålet?
Selv om begrepet olavsarv er relativt nytt, er fenomenet tusen år gammelt. Hva er det med skikkelsen Olav som gjør at han utløser et så ekstremt engasjement? Finnes det en rød tråd gjennom denne tusenårige historien?
Og hva er egentlig arven etter Olav?

I foredraget «Men hva er EGENTLIG olavsarven? Tusen år med ekstremt engasjement» ser direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter Heidi Anett Øvergård Beistad nærmere på nettopp disse spørsmålene. Målet er å synliggjøre mangfoldet som gjemmer seg bak begrepet og hvordan denne bredden både har bidratt til olavsarvens tusenårige relevans og stadige debatter om olavsarvens egentlige innhold. I forlengelsen kommer hun også inn på SNK’s omfattende arbeid for å ivareta sitt ansvar knyttet til det symboltunge, tusenårige arvegodset.

Foredraget ble holdt under Olsokdagene på Stiklestad 2020 og kan ses her: