Kunnskapsreise med mening

Kunnskapsreise med mening

Visste du at klasser fra hele landet kan legge skoleturen til Stiklestad Nasjonale Kultursenter?
Hvert år reiser mange norske skoleklasser til Tyskland og Polen for å besøke tidligere
konsentrasjonsleirer etter andre verdenskrig. I ei tid hvor vi opplever restriksjoner på utenlandsreiser,
tilbyr Stiklestad en skoletur utenom det vanlige, innenfor landets grenser.
Klassen bor på Scandic Stiklestad som er bygget som en integrert del av kulturhuset, hvor vi har 57 overnattingsrom. Her kan man utforske historien sammen med våre formidlere. Vi tilbyr bl. a et pedagogisk tilbud, «Samfunnet og fortidens fortellinger», som varer ca 2-3 timer.

 

 

 

«Samfunnet og fortidens fortellinger»

Hvorfor skal vi snakke om historie? Spiller det noen rolle hvordan vi forteller historien og hvem som forteller den? Og har det som skjedde før noen betydning for samfunnet vi lever i i dag?

I undervisningstilbudet «Samfunnet og fortidens fortellinger» setter vi søkelys på at historie er mye mer enn fortellingene om det som skjedde før: historie er og har alltid vært en viktig samfunnsformende kraft. Stiklestad har i tusen år hatt en sentral plass i norgeshistorien. Olavs fall i slaget på Stiklestad i 1030 har formet Norge, både realhistorisk og symbolsk. Gjennom årene har ulike grupper og personer, inkludert høyreekstreme, brukt Stiklestad og olavshistorien som et politisk verktøy.

Fra 1934 -1944 hadde Nasjonal Samling årlige samlinger på Stiklestad, og bygget på Olavshaugen et av 3 store NS-anlegg i landet. Med utgangspunkt i den lange tradisjonen, nærmer vi oss temaet historiens samfunnsrolle. De overordnede spørsmålene vi jobber med er: Hvilken makt har potensielt fortidens fortellinger?  Hvilken kraft ligger det i å bestemme hvilke historier som fortelles og hvordan? Og hvordan kan kunnskap om historiebruk hjelpe oss med å forstå dagens samfunn?»

 

Her på Stiklestad finnes mange muligheter for tilleggsopplevelser. Hva med en vikingtevling der man kan utfolde seg med en rekke kappleiker som øksekast, bueskyting, tautrekking m.m. Kanskje skal middagen en av kveldene være et gilde i vårt storslagne langhus på Stiklastadir?

 

Noen flere aktiviteter som kan kombineres med oppholdet er tur til Falstadsenteret på Ekne i Levanger (25 min), Jødisk Museum og Justismuseet i Trondheim (1,5 time). Skoleturen kan også rigges med f. eks en overnatting på Falstadsenteret og en overnatting på Stiklestad.

Ta kontakt med oss på telefon +4774044200 eller send en mail til [email protected].