Nasjonaljubileet 2030

Få datoer står så sentralt i fortellingen om Norge som 29. juli 1030. Slaget på Stiklestad fikk så dyptgående konsekvenser politisk, religiøst, rettsmessig og kulturelt at man kan beskrive hendelsen som et nasjonalt vendepunkt. Etter Olav Haraldssons fall ble det aldri igjen stilt spørsmål ved Norge som rike. Et sterkt uttrykk for denne nasjonale betydningen finner vi i det norske riksvåpenet: Den norske løve holder Olavs øks, symbolet på kongens martyrdød. Jubileet i 2030 er derfor et nasjonaljubileum og i kraft av det en sak som angår hele landet.

I forlengelsen av dette har Olav i tusen år vært det fremste symbolet for Norge, for landets sentralinstitusjoner og for den norske kulturen. Denne symbolkraften og kulturarven, ofte kalt olavsarven, er på ingen måte en statisk enhet. Den har alltid kombinert dype historiske røtter med samtidig samfunnsutvikling. I dag inkluderer den derfor kunnskap om både Olavs egen samtid og hans fortsatt dynamisk virkningshistorie. Dette er en tusenårig historie uløselig knyttet til spørsmålet om hva Norge har vært, er og skal være. Skikkelsen Olav tilbyr derfor et unikt vindu inn til norgeshistoriens lange linjer og mange lag. Dette er bakgrunnen for jubileumsarbeidets tittel: «Nasjonaljubileum 2030 – NORGE I TUSEN ÅR».

Et nasjonalt jubileum en unik mulighet til å sette søkelys på kompleksiteten som ligger både i nasjonsbegrepet og i historien om Norge og til å involvere hele landet i en dialog om nasjon, samfunn og identitet i en fortidig, samtidig og fremtidig kontekst. Nasjonaljubileet 2030 representerer en enestående anledning til å sette «det norske fellesskap» under lupen – til å diskutere hva Norge har vært, hva Norge er og hva Norge skal være.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) ble opprettet i 1996 med spesielt ansvar for formidling og forvaltning av kunnskap om skikkelsen Olav Haraldsson/Olav den hellige og hans vidtfavnende virkningshistorie. I forlengelsen av dette har SNK startet arbeidet med jubileet under overskriften «Nasjonaljubileet 2030. Norge i tusen år». Statsbudsjettet 2017 slår fast at det er et nasjonaljubileum i 2030 og at Stiklestad Nasjonale Kultursenter har et særskilt ansvar i forberedelsen av jubileet.

SNK har skissert to hovedambisjoner for Nasjonaljubileet 2030:

1) å skape en nasjonal jubileumsmarkering som er inkluderende og samtidsrelevant. 2) å bruke anledningen til å arbeide for et nasjonalt kunnskapsløft knyttet til spørsmålet om hva Norge har vært, hva Norge er og hva Norge skal/bør være.

Noen av dokumentene som ligger til grunn for jubileumsarbeidet finnes her:

 

Forstudie «Visjons og plattformbygging 2030»  Denne forstudien ble opprettet av styret for Stiklestad Nasjonale Kultursenter i 2011 for å utrede ideplattform og innganger til 2030-perspektiv. En rekke anerkjente fagfolk leverte bidrag i prosessen. Forstudien og bidragene finnes her: https://stiklestad.no/historie/visjons-og-plattformbygging-2030/

Mulighetsstudie «Slagplan 2030»  Denne mulighetsstudien ble gjennomført av Gudmund Hernes i 2014 på oppdrag fra styret for Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Studien representerer et mangfold av ideer til arrangement og mulige perspektiv fram mot 2030 og ble presentert under olsokdagene i 2014. Studien kan leses her: https://stiklestad.no/historie/visjons-og-plattformbygging-2030/