SPELET OM HEILAG OLAV

Spelet om Heilag Olav: historiefortelling, teater, tradisjon og nyskaping – opplevelse og engasjement!

I spelets snart 65-årige historie har ulike instruktører, skuespillere, amatører og frivillige vært med på å framføre denne historien og å sette sitt eget preg på Olav Gullvågs tekst og Paul Okkenhaugs musikk. Som ansvarlig produsent for spelet er Stiklestad Nasjonale Kultursenter opptatt av at historien fortelles og framføres på ulike måter, slik at vi kan kjenne både på tradisjonen og på hvordan dette berører oss i dag. Historiene som fortelles i spelet handler om det store vendepunktet: etter Olavs fall stilles det ikke lenger spørsmål ved Norge som rike. Konsekvensene etter 1030 er av en slik art at vi skal feire nasjonaljubileum i 2030 – Norge i tusen år.

I forestillingen møter vi både de nære og de store fortellingene: samfunnsendring, trosendring, mentalitetsendring. Hverdagslivet på gården utfordres av storpolitikk, og det mest sårbare enkeltmennesket møter kongen. Etter at Olav har ridd inn på gårdstunet blir ikke livet det samme.

Årets profesjonelle skuespillere er Eindride Eidsvold, Hanne Skille Reitan, Marit Adeleide Andreassen, Paul Ottar Haga, Even Stormoen, Lavrans Haga, Mari Maurstad, Tore Berntzen Granås og Roger Storm.

Velkommen til alle spelaktører med instruktør Hanne Tømta og musikalsk leder Simon Revholt i spissen, velkommen til flere hundre frivillige som byr på seg selv for å gi fortellingene kraft og mening!

FORESTILLINGER

Ingen kommende hendelser

BILLETTER

Voksen: 520/420
Barn (4 – 14 år): 260/210
Honnør/student: 470/370
Stiklestadkort: 470/370

GRUPPER